Bank Pocztowy udostępnił finansowanie mikroinstalacji OZE kredytem z premią BGK

Czysty zysk / Z rynku

Bank Pocztowy wprowadził zmiany do oferty kredytu z premią Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), dzięki którym inwestorzy mogą starać się o przyznanie kredytu termomodernizacyjnego również na: zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnego źródła energii (OZE), w tym paneli fotowoltaicznych oraz wykonanie dodatkowego połączenia warstwy fakturowej z warstwą konstrukcyjną, w celu wzmocnienia budynku z wielkiej płyty, podał bank.

Bank Pocztowy
Fot. Bank Pocztowy

Bank Pocztowy wprowadził zmiany do oferty kredytu z premią Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), dzięki którym inwestorzy mogą starać się o przyznanie kredytu termomodernizacyjnego również na: zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnego źródła energii (OZE), w tym paneli fotowoltaicznych oraz wykonanie dodatkowego połączenia warstwy fakturowej z warstwą konstrukcyjną, w celu wzmocnienia budynku z wielkiej płyty, podał bank.

W @PocztowyBank uległy także zmianie zasady przyznawania premii termomodernizacyjnej w ramach oferty "Kredyt z premią #BGK" #BankPocztowy @BGK_pl

Dodatkowo przy termomodernizacji zostaną jednocześnie zamontowane mikroinstalacje OZE będzie można otrzymać bonifikatę równą 21% kosztów przedsięwzięcia, a spółdzielnie mieszkaniowe wzmacniające przy okazji konstrukcje budynków z wielkiej płyty mogą liczyć nawet na 50% premii

Zmiany są efektem nowelizacji Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, której zapisy weszły w życie 12 kwietnia br.

Czytaj także: Bank Pocztowy: udogodnienia w kredytach z gwarancją de minimis dla MŚP >>>

"W Polsce zdecydowanie rośnie zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii zarówno wśród osób indywidualnych, jak i spółdzielni mieszkaniowych czy gmin. To efekt zmian w prawie, programów rządowych wspierających takie przedsięwzięcia, ale także wzrostu świadomości Polaków w zakresie tzw. czystej energii. Nie sposób zapomnieć także o jeszcze jednym elemencie: takie inwestycje w fotowoltaikę, termoizolację budynków czy uruchomienie małych elektrowni osiedlowych to wymierne oszczędności zarówno w zakresie produkcji energii, jak i ponoszonych wydatków. Bank Pocztowy będzie wspierał takie projekty prowadzone zarówno przez obywateli, jak i samorządy" - powiedział prezes Robert Kuraszkiewicz, cytowany w komunikacie.

Zmiana zasad przyznawania premii termomodernizacyjnej w ramach oferty "Kredyt z premią BGK"

W Banku Pocztowym uległy także zmianie zasady przyznawania premii termomodernizacyjnej w ramach oferty "Kredyt z premią BGK". Obecnie można ją uzyskać, gdy zmniejszy się roczne zapotrzebowanie na energię: w przypadku budynków, w których modernizuje się wyłącznie system grzewczy oszczędność ma wynosić co najmniej 10%, w przypadku pozostałych - co najmniej 25%.

Zmieniła się również wysokość bonifikaty

"Zmieniła się również wysokość bonifikaty. Dla wszystkich przyznanych kredytów wynosi ona teraz 16% kosztów przedsięwzięcia, niezależnie od wartości kredytu, a inwestorów, którzy w ramach termomodernizacji budynku zdecydują się na zakup i montaż mikroinstalacji OZE, premia wynosić będzie 21%. O bonifikatę w wysokości 50% mogą z kolei starać się spółdzielnie mieszkaniowe, które przy okazji termomodernizacji budynków z wielkiej płyty dokonają wzmocnienia ich konstrukcji - połączeń między warstwą fakturową a warstwą konstrukcyjną za pomocą metalowych kotew. Bonifikata wyniesie wtedy połowę kosztów zakupu i montażu kotew" - czytamy dalej.

Zmiany także w premii remontowej

Bank zmienił także zasady przyznawania oraz wysokość możliwej do uzyskania premii remontowej. W przypadku, gdy o kredyt starać się będą gminy, chcące wyremontować budynki, w których znajdują się lokale komunalne, premia może wynieść nawet 50% wartości realizowanego przedsięwzięcia. W przypadku pozostałych inwestorów wysokość premii będzie wynosić obecnie 15% kosztów przedsięwzięcia remontowego. O bonifikatę w obu przypadkach można ubiegać się chcąc wykonać prace remontowych w budynkach wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęto przed 14 sierpnia 1961 roku.

Czytaj także: Koronawirus w Polsce: MRPiPS i BGK ułatwiają spłaty pożyczek dla mikroprzedsiębiorców >>>

O środki w ramach oferty Kredyt z premią BGK w Banku Pocztowym mogą ubiegać się osoby prawne, jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty mieszkaniowe oraz osoby fizyczne. Kredyt nie może być przeznaczony na sfinansowanie prac, na które uzyskano wsparcie ze środków publicznych, przypomniano.

W listopadzie 2019 r. prezes Banku Pocztowego informował ISBnews, że bank pracuje nad linią produktową skonstruowaną z myślą o finansowaniu małej energetyki, w tym prosumenckiej, która mogłaby być dostępna w I połowie 2020 roku.

Bank Pocztowy świadczy usługi finansowe w urzędach pocztowych i własnych oddziałach w całym kraju. Powstał w 1990 roku w Bydgoszczy.

Udostępnij artykuł: