Bank Pocztowy zaktualizował strategię do roku 2022. Co zakłada?

Z rynku

Bank Pocztowy zaktualizował strategię do roku 2022 r., uwzględniając m.in. silniejszą współpracę z Pocztą Polską i rozszerzenie oferty kierowanych do klientów w regionach.

Bank Pocztowy
Fot. Bank Pocztowy

Bank Pocztowy zaktualizował strategię do roku 2022 r., uwzględniając m.in. silniejszą współpracę z Pocztą Polską i rozszerzenie oferty kierowanych do klientów w regionach.

#BankPocztowy zaktualizował strategię do roku 2022 r., uwzględniając m.in. silniejszą współpracę z Pocztą Polską i rozszerzenie oferty kierowanych do klientów w regionach #PocztaPolska @PocztowyBank

"Kluczowe merytoryczne zmiany w dokumencie strategii banku dotyczą:- uwzględnienia kwestii dotyczących nowej strategii Grupy Poczty Polskiej na lata 2018-2022 i usług finansowych jako elementu jednej ze strategicznych osi wzrostu, a także silniejszej współpracy banku z Pocztą Polską,- rozszerzenie oferty produktów i usług kierowanych do grup klientów Polski regionalnej,- aktywny udział w programach rządowych oraz cyfryzacji państwa,- zawarcia założeń dotyczących planu dojścia do wymogów MREL,- wprowadzenie mechanizmów zwiększających zaangażowanie pracowników i kadry menadżerskiej w realizację planowanych wyników finansowych" - czytamy w komunikacie.

Zmiana warunków rynkowych

W czerwcu 2017 r. bank przyjął strategię na lata 2017-2021, jednak w 2018 r. pojawiły się czynniki, które spowodowały konieczność aktualizacji strategicznego planu finansowego i samej strategii banku oraz wydłużenie ich horyzontu strategicznego do 2022 r., wyjaśniono."Jednym z nich była zmiana warunków rynkowych, w szczególności w zakresie wydłużenia oczekiwanego horyzontu stałych stóp procentowych, obniżenia oprocentowania rezerwy obowiązkowej czy też szczegółowych rozstrzygnięć dotyczących wdrożenia MSSF9" - czytamy dalej.

Kolejnym czynnikiem było przyjecie strategii Grupy Poczty Polskiej na lata 2018-2022, która spowodowała konieczność wydłużenia horyzontu planistycznego do roku 2022 r. oraz podniosła rangę usług finansowych, które stały się elementem jednej z trzech osi wzrostu strategicznego Poczty Polskiej.

Istotna zmiana regulacyjna

"Ponadto na aktualizację założeń strategicznych wpłynęła istotna zmiana regulacyjna dotycząca wymogu MREL, obowiązująca od 2023 r. Bank Pocztowy został zobligowany przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do opracowania w 2018 r. planu dojścia do spełnienia wymogów MREL, co ma odzwierciedlenie w aktualizacji strategii" - wskazano także.Bank Pocztowy świadczy usługi finansowe w urzędach pocztowych i własnych oddziałach w całym kraju. Powstał w 1990 roku w Bydgoszczy.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: