Bank Pocztowy złożył do UOKiK wniosek ws. przejęcia SKOK Jaworzno

Z rynku

Bank Pocztowy złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie przejęcia kontroli nad Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową Jaworzno.

Bank Pocztowy
Fot. Bank Pocztowy

Bank Pocztowy złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie przejęcia kontroli nad Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową Jaworzno.

#BankPocztowy planuje przejęcie kontroli nad #SKOKJaworzno z następnym włączeniem SKOK Jaworzno do banku #UOKiK @PocztowyBank

Wniosek wpłynął 19 września, sprawa jest w toku."Bank Pocztowy S.A. planuje przejęcie kontroli nad SKOK Jaworzno z następnym włączeniem SKOK Jaworzno do banku. Planowana forma koncentracji to przejęcie SKOK Jaworzno przez Bank Pocztowy S.A. na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego wydanej zgodnie z art. 74c ust 4. ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych" - czytamy w komunikacie.

Decyzja KNF

W wyniku przekazania do Komisji Nadzoru Finansowego bezwarunkowej zgody banku na przejęcie SKOK Jaworzno Komisja Nadzoru Finansowego wydaje decyzję w zakresie przejęcia SKOK przez bank. Zgodnie z decyzją KNF, w oznaczonej w decyzji dacie bank przejmie i będzie sprawował kontrolę nad kasą, a następnie w kolejnej dacie oznaczonej w decyzji dojdzie do fuzji prawnej banku i kasy poprzez przeniesienie wszystkich aktywów i zobowiązań kasy do bilansu banku, podano również.

"Z punktu widzenia Banku Pocztowego jako podmiotu przejmującego, planowana koncentracja spowoduje podwyższenie sumy bilansowej o ok 4,2%, a portfela kredytowego o ok. 4,4%, co wpłynie na stosunkowe zwiększenie skali działalności Banku Pocztowego w podanym zakresie. Po stronie SKOK Jaworzno koncentracja skutkować będzie zakończeniem działalności. W zakresie wpływu na rynek właściwy ze względu na niski udział Banku Pocztowego w rynku usług finansowych, tj. 2,44%, wskazany wzrost skali działalności nie będzie miał istotnego wpływu na konkurencję na rynku i konsumentów. Również w zakresie poszczególnych produktów oferowanych przez Bank Pocztowy i SKOK Jaworzno łączna wartość udziału w rynku nie przekracza 10%" - czytamy dalej.Postępowanie ma na celu stabilizację finansową rynku finansowego w segmencie SKOK oraz zabezpieczenie interesów obecnych klientów SKOK w związku z istniejącym ryzykiem upadłości kasy. Zgodnie z wstępnymi założeniami, bank planuje podjąć odpowiednie decyzje wewnętrzne i wystosować do KNF zgodę w zakresie przejęcia SKOK Jaworzno we wrześniu - październiku 2018 roku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami moment fuzji prawnej obydwu podmiotów zostanie określony przez Komisję, jednak bank wstępnie planuje, że zostanie ona przeprowadzona w listopadzie-grudniu 2018 roku, podano także.

Rozmowy z BFG

"Bank Pocztowy prowadzi rozmowy z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym w zakresie wysokości pomocy publicznej zgodnie z programami pomocowymi dotyczącymi stabilizacji rynku finansowego oraz ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Ostateczna wysokość wsparcia będzie znana po podpisaniu umów z BFG, co może mieć miejsce dopiero po decyzji Komisji Nadzoru Finansowego oraz pod warunkiem pozytywnej decyzji UOKiK. Jednocześnie Bank Pocztowy szacuje wstępnie, że wartość pomocy będzie wynosiła pomiędzy 45 a 75 mln zł w zależności od sprawozdania SKOK Jaworzno na dzień przed dniem fuzji oraz ostatecznych warunków zaakceptowanych przez BFG" - podsumowano.Bank Pocztowy świadczy usługi finansowe w urzędach pocztowych i własnych oddziałach w całym kraju. Powstał w 1990 roku w Bydgoszczy.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: