Bank Polskiej Spółdzielczości podpisał umowę o współpracy z firmą Ursus

Z rynku

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., w imieniu i na rzecz zrzeszonych Banków Spółdzielczych, podpisał umowę o współpracy z firmą Ursus SA, producentem maszyn i urządzeń rolniczych.

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., w imieniu i na rzecz zrzeszonych Banków Spółdzielczych, podpisał umowę o współpracy z firmą Ursus SA, producentem maszyn i urządzeń rolniczych.

Bank BPS oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze, które przystąpią do przedsięwzięcia, będą oferowały Klientom Kredyt Fabryczny URSUS na zakup ciągników, maszyn i urządzeń firmy Ursus SA. Oferta skierowana jest do osób i firm rozpoczynających lub prowadzących działalność rolniczą lub gospodarczą.Podstawowe parametry Kredytu Fabrycznego URSUS:
  • wkład własny od 0%
  • okres kredytowania do 15 lat
  • okres karencji w spłacie kapitału do 12 miesięcy
  • raty malejące
  • stawka referencyjna WIBOR3M

- Banki Spółdzielcze z Grupy BPS są naturalnymi partnerami środowisk wiejskich. Wspierają rolników i wykonywaną przez nich pracę od przeszło 150 lat. Bank BPS wyrasta z tych tradycji - od początku swojej działalności współpracuje z rzemiosłem, przemysłem i rolnictwem, większość naszego portfela kredytowego stanowią przedsiębiorstwa z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym rolnicy. Bardzo cieszę się z podpisania umowy z firmą Ursus. Kredyt, który wspólnie przygotowaliśmy stanowi doskonałe uzupełnienie naszej oferty produktowej i pozwoli nam jeszcze bardziej rozszerzyć działania na rzecz agrobiznesu – powiedział Zdzisław Kupczyk, Prezes Zarządu Banku BPS.– Z 1,5 mln wszystkich ciągników użytkowanych obecnie w Polsce połowa to ciągniki marki Ursus. Oferujemy rolnikom nowoczesny, niezawodny i dopasowany do ich potrzeb sprzęt rolniczy. Dodatkowo ubiegły rok był dla nas rekordowy pod względem sprzedaży nowych ciągników. To pokazuje, że Ursus to marka o ogromnym potencjale. Mam nadzieję, że umowa z Bankami Spółdzielczymi z Grupy BPS, która zapewnia naszym klientom atrakcyjne warunki finansowania przełoży się na dostępność naszych produktów dla rolników, a to z kolei wpłynie na zwiększenie sprzedaży ciągników – powiedział Karol Zarajczyk, Prezes spółki Ursus SA.

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Udostępnij artykuł: