Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. nagrodzony tytułem „Lider Przedsiębiorczości Roku 2016”

Z rynku

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. został nagrodzony tytułem Lider Przedsiębiorczości Roku 2016 w kategorii jednostki samorządu terytorialnego i instytucje wspierające przedsiębiorczość.

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. został nagrodzony tytułem Lider Przedsiębiorczości Roku 2016 w kategorii jednostki samorządu terytorialnego i instytucje wspierające przedsiębiorczość.

Gala Konkursu odbyła się 1 grudnia br. w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Organizatorami wydarzenia są Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Honorowy patronat nad Galą i Konkursem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik.161202.Lider-Przedsiębiorczości-2016.01.850x480

- Jestem dumny z otrzymanego przez Bank BPS wyróżnienia, ponieważ sektor małych i średnich firm jest dla nas bardzo ważną grupą Klientów. Odpowiadamy na ich potrzeby i oczekiwania, które szybko zmieniają się z uwagi na dużą dynamikę funkcjonowania tych przedsiębiorstw. Konsekwentnie wspieramy innowacyjne małe i średnie firmy w zakresie wykorzystywania środków unijnych i mamy w tym obszarze silną pozycję na polskim rynku. Jest to zgodne z naszym lokalnym charakterem funkcjonowania. Mamy świadomość, że przedsiębiorcy osiągną korzyść z wprowadzania nowych technologii do praktyki produkcyjnej poprzez poszerzenie oferty sprzedaży towarów i usług, wzrost innowacyjności, jakości produkcji, a co za tym idzie wzrost konkurencyjności. Innowacyjne inwestycje firm mają bowiem pozytywny wpływ na rozwój regionów i lokalnych środowisk, w których takie inwestycje są realizowane, poprzez na przykład wzrost zatrudnienia i dochodów podatkowych.Bank BPS wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi zajął trzecie miejsce w rankingu wszystkich banków biorących udział w procesie udzielania kredytu technologicznego. Należy podkreślić, że jako jedyny bank wnioskowaliśmy i otrzymaliśmy dodatkowy limit gwarancji z Funduszu Gwarancyjnego dla rozwoju innowacyjności MŚP w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (FG POIG).

To potwierdza, że przedsiębiorcy chętnie zwracają się do nas o pomoc w rozwijaniu ich działalności. Dla firm prowadzących projekty z udziałem środków unijnych przygotowaliśmy kredyt Unia Biznes, który zapewnia finansowanie projektu, na który ma być pozyskana bezzwrotna dotacja. Dostosowujemy rozwiązania do sytuacji. Naszymi Klientami są głównie firmy, które działają w mniejszych miejscowościach, gdzie często trudniej jest o pozyskanie finansowania. Dlatego tym bardziej znaczący jest dla nas tytuł „Lidera Przedsiębiorczości”, gdyż świadczy o tym, że nasza pomoc dla rozwoju sektora MŚP jest znacząca – podziękował za nagrodę Zdzisław Kupczyk, Prezes Zarządu Banku BPS.161202.Lider-Przedsiębiorczości-2016.02.850x480Konkurs „Lider Przedsiębiorczości Roku 2016” organizowany jest od 1994 roku. Jego celem jest nagradzanie mikro, małych i średnich firm oraz organizacji otoczenia biznesu i jednostek samorządu terytorialnego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie przedsiębiorczości, innowacyjności i konkurencyjności na rynku krajowym i rynkach zagranicznych, a także za racjonalne korzystanie ze środków unijnych, przeznaczanych na rozwój firmy.Tytuł „Lider Przedsiębiorczości”, nadawany w ramach Konkursu, wyróżnia szczególnie aktywne, innowacyjne, kreatywne i dynamicznie rozwijające się firmy produkcyjne, rzemieślnicze, handlowe i usługowe oraz instytucje wspierające przedsiębiorczość.

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Udostępnij artykuł: