Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców – Bankowa Nagroda Jakości

Bankowość

Zakończył się I etap XVII edycji konkursu „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców – Bankowa Nagroda Jakości” skierowanego do sektora finansowego, czyli banków i ich oddziałów, w którym stawiamy na indywidualne podejście do klienta z sektora MSP, nowoczesność stosowanych rozwiązań, wiarygodność placówki i co najważniejsze merytoryczne przygotowanie jej pracowników.  Uczestnicy konkursu mogą brać udział w jednej z trzech kategorii: banków uniwersalnych, banków spółdzielczych i małych banków lokalnych oraz oddziałów bankowych. Do II etapu bieżącej edycji zakwalifikowały się poniżej zaprezentowane banki.

Zakończył się I etap XVII edycji konkursu „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców – Bankowa Nagroda Jakości” skierowanego do sektora finansowego, czyli banków i ich oddziałów, w którym stawiamy na indywidualne podejście do klienta z sektora MSP, nowoczesność stosowanych rozwiązań, wiarygodność placówki i co najważniejsze merytoryczne przygotowanie jej pracowników.  Uczestnicy konkursu mogą brać udział w jednej z trzech kategorii: banków uniwersalnych, banków spółdzielczych i małych banków lokalnych oraz oddziałów bankowych. Do II etapu bieżącej edycji zakwalifikowały się poniżej zaprezentowane banki.

W kategorii banków uniwersalnych:

 • Bank Zachodni WBK S.A., Plac Andersa 5, Poznań, www.bzwbk.pl

 • Bank BGŻ BNP PARIBAS, ul. Kasprzaka 10/16, Warszawa, www.bgzbnpparibas.pl

W kategorii banków spółdzielczych i małych banków lokalnych:

 • Bank Spółdzielczy w Bielsku Podlaskim, ul. 3-go Maja 14, Bielsk Podlaski, www.bsbielsk.pl

 • Bank Spółdzielczy w Czersku, ul. Dr Zielińskiego 4, Czersk, www.bsczersk.pl

 • Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju, ul. 1 Maja 10, Jastrzębie Zdrój, www.bsjastrzebie.pl

 • Bank Spółdzielczy w Księżpolu, ul. Biłgorajska 10, Księżpol, www.bsksiezpol.pl

 • Bank Spółdzielczy w Sławnie, ul. Kopernika 5, Sławno, www.bsslawno.pl

 • Bank Spółdzielczy w Zambrowie, ul. Białostocka 2, Zambrów, www.bszambrow.pl

 • Podkarpacki Bank Spółdzielczy, ul. Mickiewicza 7, Sanok, www.pbsbank.pl

 • Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie, ul. Niedziałkowskiego 5, Świdwin, www.pomorski-bs.pl

 • Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu, ul. Partyzantów 3a, Zamość, www.pbs.zamosc.pl

 • Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie, ul. Klonowska 2, Lututów, www.rbs.lututow.pl

 • Sierpecki Bank Spółdzielczy, ul. Wiosny Ludów 6, Sierpc, www.bssierpc.pl

Program „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców – Bankowa Nagroda Jakości”

Program „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorcy” realizowany jest od 17 lat. W tym roku pieczę nad jego przebiegiem objęła Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” przy Krajowej Izbie Gospodarczej, która ma bogate i wieloletnie doświadczenie w organizacji programów certyfikacyjnych dla gmin i przedsiębiorców. Instytut kontynuuje Program „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorcy” wprowadzając nowe elementy i zwiększając pulę korzyści dla jego laureatów.

Główne korzyści dla laureatów

XVII edycja programu to wiele nowych korzyści dla laureatów. Poza uzyskaniem Godła Promocyjnego Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców – Bankowa Nagroda Jakości, będącego potwierdzeniem spełniania wysokich standardów jakości i dającego możliwość posługiwania się nim w materiałach promocyjnych i handlowych banku, co niewątpliwie wpływa na wzmocnienie wizerunku banku i budowanie zaufania wśród obecnych i potencjalnych klientów (nie tylko z sektora MSP), program oferuje możliwość uzyskania niezależnego od banku porównania standardów jakości w zakresie obsługi przedsiębiorców i oceny faktycznej ich realizacji w praktyce operacyjnej oddziałów bankowych, dzięki czemu bank może podjąć skuteczne i ukierunkowane działania służące podwyższeniu jakości świadczonych usług. Porównanie to będzie możliwe dzięki badaniu jakości usług i oferty dla klienta zrealizowane „metodą tajemniczych klientów”, badaniu zgodności systemów, procedur, praktyk zapewniania jakości obsługi MSP z faktycznie uzyskanymi wynikami przez tajemniczych klientów oraz badaniu jakości promocji i informacji skierowanej do małych i średnich przedsiębiorstw. Banki otrzymają raport benchmarkingowy oceniający ilościowo i jakościowo systemy obsługi klientów z sektora MSP, a także zobrazowanie tych wyników na tle wyników innych banków. W raporcie znajdzie się także ocena promocji oraz informacji skierowanych do sektora MSP. Raport pozwoli bankom na lepsze dopasowanie swojej oferty do potrzeb sektora MSP. Udział w programie to także możliwość zaprezentowania oferty oraz fachowych porad Laureatom programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”, a także nawiązania kontaktów z przedstawicielami kilkuset przedsiębiorstw - laureatów programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” - podczas ogłoszenia wyników programu w trakcie Wielkiej Gali. Będzie to okazja do bezpośrednich rozmów z osobami decyzyjnymi oraz promocji oferty skierowanej do sektora MSP wśród kilkuset rzetelnych i wyróżniających się na rynku przedsiębiorstw.

Zasady i etapy weryfikacji

Weryfikacja uczestników odbywa się w dwóch etapach:

 • I etap to złożenie deklaracji uczestnictwa oraz wypełnienie ankiety prezentacji banku. Ankiety oceniane są przez Zespół Audytorów Jakości. Warunkiem przejścia do II etapu konkursu jest uzyskanie co najmniej 70 punktów na 100 możliwych.

 • W II etapie przeprowadzone zostaną badania:

  • jakości usług i oferty dla klienta zrealizowane „metodą tajemniczych klientów”;

  • badanie zgodności systemów, procedur, praktyk zapewniania jakości obsługi MSP z faktycznie uzyskanymi wynikami przez tajemniczych klientów;

  • badanie jakości promocji i informacji skierowanej do małych i średnich przedsiębiorstw.

Banki i oddziały, które uzyskają 70 punktów na 100 możliwych w I i II etapie będą rekomendowane przez Zespół Audytorów Jakości do przyznania Godła Promocyjnego. W oparciu o ten ostateczny wynik (I i II etap) Kapituła Konkursu podejmie decyzję o przyznaniu poszczególnych nagród. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest do 31.10.br.

Partnerzy konkursu „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców – Bankowa Nagroda Jakości”

Źródło: Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” KIG

Udostępnij artykuł: