Redaktor Naczelny MF Bank: W okresie burzy i naporu- kwiecień 2004

BANK 2009/04

Numer "BANKU", jaki Państwo trzymacie w rękach, jest numerem szczególnym. Choćby dlatego, że jego publikacja wypada w okresie XX Walnego Zgromadzenia Związku Banków Polskich, spotkania środowiskowego, które tym razem jest spotkaniem kadencyjnym, podsumowującym dokonania Związku na przestrzeni ostatnich kliku lat - przy wyznaczeniu celów na przyszłość.

Numer "BANKU", jaki Państwo trzymacie w rękach, jest numerem szczególnym. Choćby dlatego, że jego publikacja wypada w okresie XX Walnego Zgromadzenia Związku Banków Polskich, spotkania środowiskowego, które tym razem jest spotkaniem kadencyjnym, podsumowującym dokonania Związku na przestrzeni ostatnich kliku lat - przy wyznaczeniu celów na przyszłość.

Robert Azembski
Redaktor Naczelny

Kwestiom związanym z aktywnością ZBP poświęcamy dużo miejsca w dodatku - raporcie specjalnym do magazynu "Horyzonty Bankowości 2009". W tym samym raporcie staraliśmy się nakreślić zagadnienia obecnie bardzo istotne dla banków (szczegóły w artykule wstępnym do raportu), ale nie "zabawialiśmy" się we wróżbitów co do przyszłości sektora - opinii i komentarzy, czasem także od siebie zupełnie odmiennych jest wiele, czemu dziwić się nie można, gdyż sytuacja na rynku rozwija się bardzo dynamicznie i często w najbardziej nieprzewidywalnych kierunkach.

W samym głównym grzbiecie pisma znajdziecie Państwo jak zwykle użyteczne analizy, komentarze, artykuły ekspertów, których funkcją z jednej strony jest szeroka edukacja, z drugiej zaś pogłębiony komentarz i obserwacja zmian świeżo zachodzących na rynku fi nansowym (nie tylko bankowym). Stąd "Tematem numeru" (s. 12-20) jest próba podsumowania jakże istotnej dla Polski reformy systemu emerytalnego. Jaki jest jej bilans? Zapraszam do lektury. Polecam także dwa artykuły o zupełnie rożnym, ale jednak "kryzysowym" charakterze. Jan Fijor analizuje w artykule "Licencjonowanie oszustów" (s. 22) nagłośnioną aferę Madoffa, który nabrał setki majętnych osób - czy ta historia nie jest charakterystyczna dla okresu kryzysu, gdy mamy do czynienia z rozluźnieniem polityk nadzorczych nad rynkami? Z kolei Beata Paxford, w swoim artykule "Derywaty na cenzurowanym" (s. 24) analizuje po raz kolejny podnoszony na naszych łamach temat opcji, a dr Eugeniusz Gostomski w tekście "Euro walutą światową? " (s. 42) zastanawia się nad możliwością wyparcia z tej roli dolara przez euro. Ciekawe są też komentarze samych bankowców o sposobach kreowania wizerunku swojego banku w "trudnych" czasach - więcej analiz na ten temat znajdziecie Państwo w raporcie "Horyzonty Bankowości

 

Udostępnij artykuł: