Bank skutecznie stymulują popyt

Finanse i gospodarka

Rozmowa z Tomaszem Mozerem, Prezesem Zarządu Pekao Banku Hipotecznego

Rozmowa z Tomaszem Mozerem, Prezesem Zarządu Pekao Banku Hipotecznego

Maciej Małek: Podczas pierwszej z debat wiele słyszeliśmy na temat programów rozwoju budownictwa. Zdanie, które najbardziej zapadło mi w pamięć mówi, że nie trzeba nam programów, tylko realnych zachęt, które pozwoliłyby się rozwinąć rynkowi. Czego zatem potrzebuje rynek?

Tomasz Mozer: W panelu były podnoszone dwie kwestie. Pierwsza dotyczy strony podażowej, czyli programów stymulujących budownictwo mieszkaniowe i jego rozwój. I faktycznie, liczby wskazywane przez panelistów pokazują jak wielki jest niedobór mieszkań w naszym kraju. Z drugiej strony była mowa o programach, które stymulują popyt - ja jako przedstawiciel branży finansowej mogę się odnieść do tej części właśnie. W tym aspekcie od kilkunastu lat bardzo dobrze funkcjonują programy finansowania budownictwa mieszkaniowego, programy kredytów hipotecznych. Banki w dobry sposób wypełniają lukę czyli dostarczają nam możliwości finansowania rynku nieruchomości - czy to dla osób fizycznych czy dla inwestorów jakimi są poszczególni deweloperzy.

Zgadzam się z tym, co zostało powiedziane, że najlepszym stymulatorem jest jak najmniejsza ingerencja państwa. Chodzi o takie proste rzeczy jak odpisy podatkowe, stymulowanie podaży przez ulgi podatkowe dla tych, którzy będą chcieli zainwestować w ten obszar...

MM: Uwolnione pieniądze można zainwestować, ale co należałoby zrobić aby bank mógł swoją ofertę uczynić bardziej atrakcyjną dla klienta. To również wymaga wygenerowania dodatkowych środków finansowych - na dziś ich nie mamy w takiej ilości jak byśmy tego chcieli.

TM: W tej chwili oferta banków jest bardzo szeroka. Banki bardzo sprawnie radzą sobie z dostarczaniem pieniądza dla chętnych, którzy chcą skorzystać z produktów - chodzi o kredyty hipoteczne, klasyczne. Nie widzę w tej chwili obszaru, który byłby konieczny do zmian po stronie banków. Są pewne obszary, które są regulowane. Są rekomendacje, które określają sposób podejścia do oceny ryzyka, do zdolności kredytowej - w tych aspektach mamy ten obszar bardzo dobrze uporządkowany.  Jeżeli chodzi o zwiększenie możliwości finansowania to jest właśnie refinansowanie - tutaj katalog działań mamy określony. Wiemy, co chcemy zrobić aby usprawnić refinansowanie przez banki hipoteczne, co zrobić aby zwiększyć możliwość refinansowania poprzez emisję listów zastawnych. Zatem pozyskiwanie środków, które mogłyby być uwolnione, refinansowane i użyte do dalszego stymulowania budownictwa mieszkaniowego mamy określone.

MM: Ponieważ zaangażowania finansowe w budownictwo są z reguły średnio- lub długoterminowe, czy te środki są właściwie zabezpieczone?

TM: Jeżeli mówimy o możliwościach dalszego refinansowania to są one bardzo dobrze zabezpieczone. Baza do dalszego refinansowania - czy przez emisję listów zastawnych czy sekurytyzację - jest bardzo dobra.

MM: Dziękuję bardzo.  

131212.mozer.500x

 Wolisz oglądać i słuchać zamiast czytać? Kliknij tutaj.

Udostępnij artykuł: