Bank Spółdzielczy w Limanowej: edukacja finansowa i lekcje z przedsiębiorczości

Bankowość spółdzielcza

Bank Spółdzielczy w Limanowej od lat wspiera projekty, których celem jest edukacja dzieci i młodzieży, dlatego też z entuzjazmem odpowiada na zaproszenia szkół, które są zainteresowane przeprowadzaniem lekcji z zakresu bankowości.

Lekcja z przedsiębiorczości
Fot. Bank Spółdzielczy w Limanowej

Bank Spółdzielczy w Limanowej od lat wspiera projekty, których celem jest edukacja dzieci i młodzieży, dlatego też z entuzjazmem odpowiada na zaproszenia szkół, które są zainteresowane przeprowadzaniem lekcji z zakresu bankowości.

#BankSpółdzielczywLimanowej od lat wspiera projekty, których celem jest edukacja dzieci i młodzieży #edukacja

Październik obfitował w spotkania z uczniami szkół podstawowych, z którymi Bank współpracuje w ramach Szkolnych Kas Oszczędności. Gościliśmy w:

Tematyka przeprowadzonych lekcji dostosowana była do wieku uczestników. Uczniowie klas młodszych dowiedzieli się m.in. jak na przestrzeni wieków zmieniał się pieniądz, dlaczego warto oszczędzać, a także jaką rolę pełnią Banki we współczesnym świecie.Czytaj także: Bank Spółdzielczy w Limanowej zainaugurował akcję oszczędzania: spotkanie z Opiekunami SKO >>>

Młodzież klas starszych miała okazję wysłuchać ciekawych wykładów podpartych prezentacją, dotyczących produktów bankowych oraz tego jak w bezpieczny sposób poruszać się po rynku finansowym. Omówiono rolę i zadania banku, instytucje, które sprawują nadzór nad rynkiem finansowym, a także możliwości współczesnej bankowości. Uczniowie poznali zalety konta bankowego i bankowości elektronicznej, a także współczesne zagrożenia cyberprzestrzeni.Celem przeprowadzonych zajęć było wprowadzanie uczniów w świat codziennych finansów osobistych i pokazanie, jak świadomie korzystać z produktów bankowych.
Udostępnij artykuł: