Bank Spółdzielczy w Limanowej Odpowiedzialny w Biznesie

Tylko u nas

24 października 2014 r. Bank Spółdzielczy w Limanowej został uczestnikiem programu ODPOWIEDZIALNI W BIZNESIE. PL, deklarując wolę kontynuowania i realizowania w swojej działalności zasad społecznej odpowiedzialności, zgodnie z postanowieniami międzynarodowej normy ISO 26000.

Program ODPOWIEDZIALNI W BIZNESIE.PL to pierwsze zakrojone na skalę ogólnokrajową przedsięwzięcie ukierunkowane na promocję polskich przedsiębiorców, jako ważnych uczestników życia zbiorowego, stawiające sobie za cel wspieranie ich w zyskiwaniu należnej im pozycji społecznej oraz w czerpaniu korzyści ze świadomego realizowania polityki Społecznej Odpowiedzialności.

CSR (j.ang. Corporate Social Responsibility) jako model biznesu, był od zawsze wpisany w charakter działalności Banku Spółdzielczego w Limanowej. Realizowane od 137 lat przez Bank idee ekonomii społecznej i spółdzielczości bankowej, podkreślają potrzebę uwzględnienia w działalności gospodarczej, oprócz wymiaru ekonomicznego, również czynników społecznych i środowiskowych, co jest podstawą koncepcji zrównoważonego rozwoju.

„Społeczna odpowiedzialność biznesu najczęściej kojarzona była dotąd z terminem „odpowiedzialny biznes”, w rozumieniu etyki w biznesie, obejmującej uczciwe podejście do pracowników, kontrahentów czy klientów, pomijając interesy społeczności znajdującej się
w otoczeniu Banku, czy ochronę środowiska. Obecnie cieszy nas fakt, iż coraz więcej podmiotów gospodarczych w Polsce zdaje sobie sprawę, że w dzisiejszej rzeczywistości celem ich działalności nie może już być wyłącznie osiąganie zysku. Podmioty te bowiem mogą wywierać świadomy wpływ na otaczające je środowisko naturalne jak i wychodzić naprzeciw oczekiwaniom różnych grup interesariuszy, w tym społeczności lokalnych, osiągając jednocześnie wzajemne korzyści z podejmowanych inicjatyw.” – powiedział Pan Prezes Zarządu, Adam Dudek odbierając certyfikat uczestnictwa z rąk Pana Macieja Szymańskiego – koordynatora Programu.

Program ODPOWIEDZIALNI W BIZNESIE.PL polega na budowaniu publicznej bazy dobrych przykładów zaangażowania społecznego przedsiębiorstw. Płaszczyzną tworzenia tej bazy i zarazem głównym narzędziem komunikacyjnym i promocyjnym programu jest portal:  http://www.odpowiedzialniwbiznesie.pl/

Źródło: Bank Spółdzielczy w Limanowej

Udostępnij artykuł: