Bank Spółdzielczy w Limanowej wspiera przedsiębiorstwa społeczne

Tylko u nas

2 października 2014 r. w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, po raz czwarty wręczone zostały nagrody dla Małopolskich Liderów Przedsiębiorczości Społecznej których fundatorem jest Bank Spółdzielczy w Limanowej.

2 października 2014 r. w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, po raz czwarty wręczone zostały nagrody dla Małopolskich Liderów Przedsiębiorczości Społecznej których fundatorem jest Bank Spółdzielczy w Limanowej.

Ideą konkursu jest nagradzanie przedsiębiorstw społecznych, które prowadzą działalność gospodarczą, odnoszą sukces komercyjny, ale wypracowane zyski przeznaczają na cele społeczne, zgodne z ich misją. O tytuł Małopolskiego Lidera Przedsiębiorczości Społecznej mogły ubiegać się w tym roku: organizacje pozarządowe i kościelne jednostki organizacyjne prowadzące działalność gospodarczą, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, spółdzielnie socjalne oraz spółki non profit.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Marek Sowa - Marszałek Województwa Małopolskiego, nagrodę główną wręczał Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Tegorocznym laureatem konkursu za tworzenie trwałych i stabilnych miejsc pracy dostosowanych do możliwości i potrzeb osób wykluczonych społecznie oraz za ciągłe poszukiwanie nowych, coraz lepszych rozwiązań służących aktywizacji tych osób zostało PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE OGNISKO Sp. z o.o.

Wyróżnienie w kategorii głównej otrzymała: WYTWÓRNIA SPRZĘTU ELEKTROENERGETYCZNEGO AKTYWIZACJA Spółdzielnia Pracy za odnoszone od lat sukcesy rynkowe oraz stworzenie trwałych miejsc pracy, która największą ilością głosów przyznanych przez internautów otrzymała również Nagrodę Publiczności.

Laureatem w tej kategorii "Debiut 2014" za innowacyjne metody aktywizacji lokalnej społeczności została SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "ENTER@".

W kategoriach "Jednostka Samorządu Terytorialnego Wspierająca Rozwój Ekonomii Społecznej w Małopolsce" oraz "Przedsiębiorstwo Wspierające Rozwój Ekonomii Społecznej w Małopolsce" zwycięzcami zostali odpowiednio:

  • GMINA RABKA ZDRÓJ rekomendowana przez Rabczańską Spółdzielnię Socjalną Dziewięćsił

oraz równorzędnie:

  • UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II W KRAKOWIE rekomendowany przez Spółdzielnię Socjalną "Równość", 
  • ZESPÓŁ ELEKTROWNI WODNYCH NIEDZICA S.A. rekomendowany przez Spółdzielnię Socjalną "Wiatr Woda" oraz Spółdzielnię Socjalną WW2.

Bank Spółdzielczy w Limanowej, jako duży podmiot z bogatymi tradycjami wychodzi naprzeciw małym podmiotom, będącym niejednokrotnie na początku swej drogi. Dlatego cieszymy się, że w Małopolsce powstaje coraz więcej przedsiębiorstw społecznych i wspieramy je fundując po raz kolejny nagrodę dla lidera - powiedział podczas Gali Adam Dudek - Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej.

Galę uświetnił występ "Sokół Orkestar" oraz Patrycji Nocuń - laureatki tegorocznej edycji Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty.

Wszystkim laureatom czwartej edycji konkursu "Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej" serdecznie gratulujemy!

Źródło: Bank Spółdzielczy w Limanowej

 

Udostępnij artykuł: