Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej: na koniec czerwca 2020 r. aktywa wyniosły 1 mld 566 mln zł

Bankowość spółdzielcza

W dniu 22 lipca br. odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej, na którym podsumowano działalność Banku w minionym 2019 roku, zakreślono plany na kolejny rok oraz program działania Banku wobec kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 - czytamy w komunikacie Banku.

Bartosz Kublik, Prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej.
Bartosz Kublik, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej. Źródło: BSOstrówMaz

W dniu 22 lipca br. odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej, na którym podsumowano działalność Banku w minionym 2019 roku, zakreślono plany na kolejny rok oraz program działania Banku wobec kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 - czytamy w komunikacie Banku.

Klienci biznesowi Banku otrzymali w ramach #TarczaFinansowaPFR wsparcie na blisko 74 mln zł, dzięki moratorium kredytowemu odroczono Klientom raty kapitałowo-odsetkowe na blisko 12 mln zł #BankiSpółdzielcze #OdmrażanieGospodarki #COVID19 #BSOstrowMaz

Delegatów oraz zaproszonych Gości przywitał Przewodniczący Rady Nadzorczej  Krzysztof Hoffmann.

Wśród Gości znaleźli się:

Mieczysław Grodzki, Prezes Krajowej Rady Spółdzielczej,

Rafał Makuszewski, Wiceprezes Zarządu Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS,

Marek Kuź, Prezes Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości,

Mirosław Augustyniak, Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego,

Zbigniew Chrupek, Starosta Powiatu Ostrowskiego,

Stanisław Kubeł, Starosta Powiatu Ostrołęckiego oraz Przedstawiciele lokalnych samorządów.

Sprawozdania: z działalności i finansowe

Prezes Zarządu Bartosz Kublik przedstawił Sprawozdanie z działalności Zarządu oraz Sprawozdanie finansowe za 2019 r.

Podkreślił, że obrady Zebrania Przedstawicieli to dla Banku corocznie wyjątkowe wydarzenie, to okazja do podsumowań dotychczasowej działalności, ale i czas kreślenia planów na przyszłość.  

Za nami kolejny udany rok, zarówno pod względem osiągniętych wyników jak również poziomu rozwoju. Na koniec czerwca br. aktywa Banku wyniosły 1 mld 566 mln złotych. Stawia to Bank w gronie kilku największych instytucji spółdzielczych w Polsce.

W roku 2019 Bank wypracował wynik z działalności bankowej rzędu 52 mln złotych oraz wynik brutto w wysokości 18,3 mln złotych.

Instytucja odprowadziła podatek od osób prawnych sięgający 3,6 mln złotych, który w znacznej mierze zasila budżety samorządów, gdzie Bank prowadzi działalność.

Czytaj także: Banki wobec skutków koronawirusa

Wsparcie w związku z pandemią

Prezes Zarządu przedstawił wsparcie Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej w związku z COVID-19.

Bank dla okolicznych szpitali przekazał  kwotę 135 tys. złotych, Klienci biznesowi Banku otrzymali w ramach Tarczy Finansowej PFR wsparcie na blisko 74 mln złotych, dzięki moratorium kredytowemu odroczono Klientom raty kapitałowo-odsetkowe na blisko 12 mln złotych.  

Bank, jako instytucja lokalna w sposób autentyczny traktuje zasady CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu).

To przede wszystkim odpowiedzialna polityka handlowa, produktowa i kredytowa, ale także wspieranie wszelkich wartościowych lokalnych inicjatyw kulturalnych, sportowych, edukacyjnych etc. Na wsparcia Bank rokrocznie przeznacza około 150 tys. złotych.

Absolutorium dla Członków Zarządu Banku

Przewodniczący Krzysztof Hoffmann przedstawił Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz wyniki  z lustracji Banku.

Przedstawiciele jednomyślnie zatwierdzili Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, Sprawozdanie z działalności Zarządu oraz Roczne sprawozdanie finansowe Banku.

Dokonali również podziału nadwyżki bilansowej Banku za 2019 r. w kwocie blisko 14,8 mln złotych uwzględniającego, m.in. wypłatę dywidendy w formie oprocentowania udziałów w wysokości 3,7%.

Bank, podobnie jak w latach ubiegłych, przeznaczył blisko 94% wyniku na zwiększenie funduszy własnych, co przyczyni się  do zwiększania możliwości finansowania lokalnej gospodarki.

Czytaj także: Bankowcy i seniorzy wspierają służby ratownicze w Ostrowi Mazowieckiej

Najwyższe gremium spółdzielcze udzieliło absolutorium Członkom Zarządu Banku,  w składzie:

Prezes Zarządu Bartosz Kublik

oraz Wiceprezesi:

Barbara Przygoda,

Henryka Lipska,

Dariusz Kołodziejski,

Krystyna Polakowska.

Na Zebraniu uroczyście pożegnano Panią Henrykę Lipską wieloletnią Wiceprezes Zarządu Banku, która w czerwcu br. przeszła na emeryturę.

Henryka Lipska, Bartosz Kublik
Źródło: BS w Ostrowi Maz.

Przewodniczący Rady Pan Krzysztof Hoffmann podziękował Zarządowi, Delegatom oraz Pracownikom za zaangażowanie, doskonałą współpracę oraz zapewnienie ciągłości świadczenia usług w czasie lockdownu.

Rada Nadzorcza i Zarząd Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej składają podziękowania wszystkim Uczestnikom Zebrania Przedstawicieli za wyjątkową atmosferę spotkania oraz miłe słowa uznania.

Udostępnij artykuł: