Bank Spółdzielczy we Wschowie zorganizował cykl spotkań biznesowych dla sektora rolniczego

Komentarze ekspertów

Bank Spółdzielczy we Wschowie zorganizował cykl spotkań biznesowych dla osób prowadzących działalność gospodarczą  z województwa dolnośląskiego, lubuskiego oraz wielkopolskiego.

Podczas spotkań, które odbyły się między innymi we Wschowie, Rawiczu, Rudnej i Prochowicach przedstawiciele Banku zaprezentowali ofertę przygotowaną w odpowiedzi na potrzeby gospodarstw indywidualnych.

Uczestnicy spotkania uzyskali informacje o korzyściach płynących z szeregu rozwiązań finansowych, wspierających działalność rolniczą, takich jak m.in.:

  • Agro Pakiet będący harmonijnym połączeniem nowoczesnego konta i kredytu,
  • kredyt inwestycyjny “Ziemia” przeznaczony na zakup gruntów rolnych w celu utworzenia nowego lub powiększenia obecnego gospodarstwa rolnego,
  • kredyt obrotowy na zakup środków do produkcji rolnej,
  • kredyt obrotowy pozwalający na regulowanie bieżących zobowiązań ze środków kredytowych nie  związanych z inwestycjami,
  • kredyt unijny SGB będący rozwiązaniem służącym realizacji inwestycji z udziałem funduszy pomocowych,
  • kredyty preferencyjne z dopłatami z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pozwalające na skuteczne pozyskanie środków przeznaczonych na inwestycje i rozwój gospodarstwa rolnego,
  • linie kredytowe z dopłatami ARiMR (kredyty z dopłatą do odsetek oraz kredyty z dopłatą do kapitału).

Podczas spotkań zaprezentowano również ofertę Banku przygotowaną we współpracy z firmą Concordia Ubezpieczenia obejmującą m.in. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolnika z tytułu posiadanego gospodarstwa rolnego, ubezpieczenia upraw oraz ubezpieczenia na życie.

Zaproszeni specjaliści omówili m.in. sytuację na rynku roślin rolniczych, zasady dzierżawy i zakupu nieruchomości z Agencji Nieruchomości Rolnej, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 oraz nowe zasady wprowadzania płatności w ramach systemu dopłat bezpośrednich dla rolników na lata 2015-2020.

Bank Spółdzielczy we Wschowie oferuje sprawdzone i nowoczesne rozwiązania finansowe, opracowane w oparciu o wieloletnie doświadczenie i wiedzę na temat rynku agro. Bank od lat współpracuje z sektorem rolnicznym  na różnych płaszczyznach, skutecznie wspierając stabilny rozwój rolnictwa, szczególnie na obszarze swojego działania.

Źródło: Bank Spółdzielczy we Wschowie

Udostępnij artykuł: