Bank Światowy: reakcja NBP na szok pandemii szybka, stanowcza i skuteczna

Gospodarka

Przejrzysta komunikacja dot. prowadzonej polityki monetarnej to jeden z koniecznych warunków dla skuteczności interwencji w trakcie kryzysu - powiedziała w wywiadzie z Obserwatorem Finansowym Asli Demirgüç-Kunt, główna ekonomistka Banku Światowego na Europę i Azję Centralną. Dodała, że działania NBP w kryzysie były skuteczne.

Bank Światowy
Fot. stock.adobe.com/Kristina Blokhin

Przejrzysta komunikacja dot. prowadzonej polityki monetarnej to jeden z koniecznych warunków dla skuteczności interwencji w trakcie kryzysu - powiedziała w wywiadzie z Obserwatorem Finansowym Asli Demirgüç-Kunt, główna ekonomistka Banku Światowego na Europę i Azję Centralną. Dodała, że działania NBP w kryzysie były skuteczne.

"W krajach zaliczanych do grupy rynków wschodzących i rozwijających się panowała na ogół mniejsza przejrzystość co do ram regulacyjnych i czasowych oraz skali tych programów niż w gospodarkach wysoko rozwiniętych. Skutki tych działań na inflację i produkcję w tej grupie krajów są również bardziej niepewne. Przejrzysta komunikacja na temat prowadzonej polityki monetarnej oraz silny mandat banków centralnych to warunki konieczne dla skuteczności interwencji i przeciwdziałania ryzyku wzrostu oczekiwań inflacyjnych" - powiedziała ekonomistka, cytowana przez Obserwatora.

Czytaj także: NBP walczy o konkurencyjność polskiego eksportu, ale najlepszy dla przedsiębiorców jest stabilny kurs złotego >>>

"W reakcji na gospodarczy i finansowy szok wywołany pandemią, banki centralne w krajach Europy i Azji Środkowej obniżyły krótkoterminowe stopy procentowe do minimalnych poziomów. W co trzeciej rozwiniętej gospodarce banki centralne obniżyły krótkoterminowe stopy do zera lub poniżej zera, a w ok. 90 proc. – jak w Polsce – do poziomu poniżej 1 proc." - powiedziała.

Reakcja Narodowego Banku Polskiego była szybka, stanowcza i skuteczna w ograniczaniu szkód gospodarczych wywołanych pandemią.

"W perspektywie krótkoterminowej, zważywszy na drugą falę pandemii, niezwykle istotne jest zapewnienie odpowiedniej płynności w gospodarce" - dodała.

Według danych przytaczanych przez Demirgüç-Kunt, program zakupu aktywów w Polsce spowodował spadek rentowności obligacji długoterminowych o 30 punktów bazowych.

"Polski rynek pracy wykazuje odporność na pandemię"

Według ekonomistki polski rynek pracy wykazuje odporność na pandemię, co świadczy o skuteczności działań antykryzysowych polskiego rządu, ukierunkowanych przede wszystkim na ochronę miejsc pracy i utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstw.

Demirgüç-Kunt dodaje jednocześnie, że pozostaje jednak obawa, że tarcze ochronne jedynie opóźniają wystąpienie negatywnych skutków pandemii.

"Istnieje ryzyko, że w pierwszych miesiącach 2021 r., po przejściu drugiej fali pandemii i przy mniejszym wsparciu dla firm z sektora MŚP (w porównaniu do skali interwencji w pierwszej fali), warunki na rynku pracy zmienią się na gorsze" - powiedziała.

"Powodzenie odbicia polskiej gospodarki jest uzależnione od realizacji pakietu reform"

Zdaniem ekonomistki Banku Światowego, powodzenie odbicia polskiej gospodarki jest uzależnione od realizacji pakietu reform.

"Silniejszy, trwalszy i bardziej sprawiedliwy wzrost gospodarczy wymaga kompleksowej strategii. Aby nie dopuścić do sytuacji, w której negatywny wpływ pandemii na wzrost gospodarczy Polski będzie odczuwalny przez najbliższą dekadę, potrzeba szeregu reform w kierunku zwiększenia inwestycji w kapitał ludzki i fizyczny oraz w celu zwiększenia współczynnika aktywności zawodowej, w tym udziału kobiet na rynku pracy. Polska powinna wykorzystać tę okazję, aby zainwestować w zieloną infrastrukturę i wspierać rozwój technologii przyjaznych środowisku, co w dłuższej perspektywie przyczyni się do szybszego wzrostu gospodarczego, a także pomoże złagodzić wpływ zmian klimatu" - powiedziała.

Czytaj także: Fitch nie spodziewa się kolejnych interwencji walutowych NBP >>>

W prognozach z początku stycznia Bank Światowy podawał, że polska gospodarka w 2021 r. wzrośnie o 3,5 proc., a w 2022 r. o 4,3 proc. 

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: