Bank Światowy podniósł prognozę wzrostu PKB Polski na 2018 r.

Gospodarka

Wzrost gospodarczy Polski wyniesie w tym roku 4,2% oraz 3,7% w 2019 roku, prognozuje Bank Światowy. Oznacza to podwyższenie prognoz wobec oczekiwań ze stycznia br. o 0,2 pkt proc. na 2018 r. i o 0,2 pkt na 2019 r.

Wykres
Fot. Pixabay.com

Wzrost gospodarczy Polski wyniesie w tym roku 4,2% oraz 3,7% w 2019 roku, prognozuje Bank Światowy. Oznacza to podwyższenie prognoz wobec oczekiwań ze stycznia br. o 0,2 pkt proc. na 2018 r. i o 0,2 pkt na 2019 r.

#BankŚwiatowy: wzrost gospodarczy Polski wyniesie w tym roku 4,2% oraz 3,7% w 2019 roku #PKB #gospodarka

Instytucja podała też, że prognozuje wzrost PKB Polski na poziomie 3,5% w 2020 r. i 3,1% w 2020 r."Zdecydowaliśmy się lekko podnieść nasze oczekiwania wobec tempa rozwoju Polski. Rekordowo niskie bezrobocie przyczynia się do wzrostu płac i wspiera konsumpcję. Ponadto rosną inwestycje" - powiedział przedstawiciel Banku Światowego na Polskę i kraje bałtyckie Carlos Piñerúa, cytowany w komunikacie."Z drugiej strony od pewnego czasu obserwujemy pewne zagrożenia, jak na przykład brak i kadrowe w niektórych sektorach gospodarki takich jak budownictwo czy IT. W średnim okresie może się osłabiać kondycja finansów publicznych w wyniku dużych wydatków socjalnych oraz czynników demograficznych. Dodatkowo wchodzimy w okres przedwyborczy, co często także sprzyja większym wydatkom" - ocenił również Piñerúa.

Deficyt fiskalny wg prognoz wyniesie 2% PKB w 2018 r.

Według prognoz Banku Światowego, deficyt fiskalny Polski wyniesie 2% PKB w 2018 r., po czym w 2020 r. może zbliżyć się do 3% PKB, poinformował Bank Światowy."Bank Światowy oczekuje, że deficyt budżetowy wyniesie w 2018 r. 2%, zaś w roku 2020 może zbliżyć się do granicy 3%. Na rachunku obrotów bieżących może się pojawić deficyt w wysokości 0,3% PKB wobec lekkiej nadwyżki w 2017 r., ponieważ silna konsumpcja prywatna, wzrost inwestycji oraz wzrosty cen surowców na świecie przyczynią się do wzrostu importu i cen importu" - czytamy w komunikacie.

Przyjęta w tym tygodniu przez Radę Ministrów aktualizacja programu konwergencji zakłada, że deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) wzrośnie do 2,1% PKB w tym roku (z 1,7% w ub.r.), zaś w 2021 r. ma zostać obniżony do 0,7% PKB. Rząd przewiduje w dokumencie, że wzrost PKB wyniesie po 3,8% w tym i przyszłym roku.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: