Bank Światowy podniósł prognozę wzrostu PKB Polski w 2021 roku

Gospodarka

Bank Światowy (BŚ) podniósł swoją prognozę wzrostu PKB Polski w 2021 r. do 3,8 proc. z 3,5 proc. szacowanych wcześniej - wynika z najnowszego raportu banku. BŚ podniósł też swój szacunek dla dynamiki wzrostu PKB w 2022 r. o 0,2 pkt proc. do 4,5 proc.

Bank Światowy
Fot. stock.adobe.com/Kristina Blokhin

Bank Światowy (BŚ) podniósł swoją prognozę wzrostu PKB Polski w 2021 r. do 3,8 proc. z 3,5 proc. szacowanych wcześniej - wynika z najnowszego raportu banku. BŚ podniósł też swój szacunek dla dynamiki wzrostu PKB w 2022 r. o 0,2 pkt proc. do 4,5 proc.

Bank prognozuje, że w 2023 r. wzrost PKB Polski wyniesie 3,9 proc.

Raport nie zawiera uzasadnienia, ani prognoz dla innych wskaźników w odniesieniu do Polski.

Globalne PKB wzrośnie o 5,6 proc. w 2021 r.

Bank Światowy przewiduje dla gospodarki światowej wzrost PKB o 5,6% w tym roku i wzrost o 4,3% w roku przyszłym. Dla strefy euro - odpowiednio - wzrost o 4,2% i o 4,4%, wynika z czerwcowego raportu "Global Economic Prospects".

W 2021 r. światowa gospodarka ma się rozwijać w tempie 5,6% - w najsilniejszym tempie po recesji od 80 lat.

"Ożywienie będzie nierównomierne i będzie w dużej mierze odzwierciedlać gwałtowne ożywienie w niektórych głównych gospodarkach - zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych - dzięki znacznemu wsparciu fiskalnemu" - czytamy w raporcie.

Czytaj także: Ekonomiści Santander Bank Polska podnieśli prognozę wzrostu PKB Polski do 5 proc. w 2021 roku >>>

Bank Światowy podał, że do 2022 r. produkcja światowa pozostanie o ok. 2% poniżej prognoz sprzed pandemii.

"Strefa euro powinna doświadczyć silnego ożywienie gospodarczego w II poł. 2021 r wraz z oczekiwanym przyspieszeniem szczepień i złagodzeniu ograniczeń związanych z pandemią" - czytamy dalej.

"Przewiduje się, że w 2021 r. wzrost wyniesie 4,2% - o 0,6 pkt proc. powyżej styczniowej prognozy i dalej wzrośnie do 4,4% w 2022 r., ponieważ kraje członkowskie stopniowo wycofują się z kontroli pandemii, co umożliwia dalsze uwalnianie stłumionego popytu. Wypłata dotacji i pożyczek 'Next Generation EU' również przyczyni się do ożywienia gospodarczego w okresie objętym prognozą, wspierając finansow

Źródło: PAP BIZNES, ISBnews
Udostępnij artykuł: