Bank Światowy pomoże poprawić sytuację w polskim systemie opieki zdrowotnej?

Gospodarka

Pixabay.com

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) i Bank Światowy podpisały umowę dotyczącą realizacji nowego projektu na rzecz wprowadzenia opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) w Polsce.

Narodowy Fundusz Zdrowia i Bank Światowy podpisały umowę dotyczącą realizacji nowego projektu na rzecz wprowadzenia opieki koordynowanej w Polsce #NFZ #BankSwiatowy #zdrowie @NFZ_Rzecznik

Eksperci Banku Światowego będą monitorować i ewaluować wdrożenie pilotażu obejmującego 300 tysięcy pacjentów w całej Polsce, co docelowo ma się przyczynić do lepszej jakości i większego zakresu usług oferowanych w polskim systemie ochrony zdrowia, dodano.

„Celem naszych działań jest efektywniejsze wykorzystanie istniejących zasobów w systemie ochrony zdrowia oraz lepsza organizacja tego systemu, z korzyścią dla pacjentów i personelu medycznego. Wierzymy, że opieka koordynowana pomoże usprawnić funkcjonowanie polskiej służby zdrowia, tak jak to się stało w innych krajach, które ten rodzaj opieki stosują, czyli w Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Niemczech czy Hiszpanii. Bank Światowy będzie się dzielił z Polską najlepszymi międzynarodowymi praktykami w tym zakresie” – powiedział przedstawiciel banku w Polsce i krajach bałtyckich Carlos Piñerúa, cytowany w komunikacie.

Opieka koordynowana ma za zadanie usprawnić współpracę zespołu medycznego w podstawowej opiece zdrowotnej, czyli między koordynatorami, pielęgniarkami, fizjoterapeutami oraz lekarzami rodzinnymi i specjalistami. Oznacza ona również decentralizację zadań do najniższego poziomu, zapewniając w ten sposób sprawny przepływ informacji pomiędzy zespołem medycznym, pacjentem i jego rodziną, dodano.

Co będzie celem pilotażu?

„Celem pilotażu będzie stworzenie i przetestowanie, jak nowy zakres działań zespołu POZ oraz nowy sposób dostarczania usług medycznych wpływają na stan zdrowia, zadowolenie pacjentów i satysfakcję personelu medycznego. Pilotaż pozwoli nam też dowiedzieć się co należy jeszcze zrobić, aby poprawić jakość opieki w podstawowej opiece zdrowotnej. Mamy nadzieję, że dzięki tej wiedzy będziemy w stanie skutecznie wprowadzić ten model docelowo w całej Polsce” – powiedział p.o. prezesa NFZ Andrzej Jacyna, również cytowany w komunikacie.

Trzy modele opieki koordynowanej 

W ostatnich latach NFZ we współpracy z Bankiem Światowym opracował trzy modele opieki koordynowanej dla różnych szczebli systemu ochrony zdrowia. W 2018 r. NFZ i Ministerstwo Zdrowia zdecydowali się przetestować jeden z nich nazwany POZ+ (czyli obejmujący podstawową opiekę zdrowotną) za pomocą pilotażu w różnych regionach Polski. Rolą ekspertów Banku Światowego będzie na bieżąco monitorować wdrażanie modelu oraz doradzać w kwestii ewentualnych zmian czy ulepszeń, podano także.

Bank Światowy jest międzynarodową instytucją finansową, której misją jest ograniczanie ubóstwa i wspieranie zrównoważonego rozwoju. Polska jest członkiem Banku Światowego od 1986 r. W 1990 r. zostało otwarte biuro w Warszawie. W sumie bank udzielił Polsce pożyczek o wartości 16 miliardów dolarów oraz zrealizował szereg projektów analitycznych w zakresie m.in. finansów publicznych, warunków prowadzenia działalności gospodarczej, reform rynku pracy, infrastruktury czy zdrowia.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: