Bank Światowy: wspierajmy polskich czempionów

Bankowość

Polskie małe i średnie firmy mają duży potencjał innowacyjny. Identyfikowanie ich potrzeb oraz odkrywanie liderów to zadania na dziś, to zbuduje przedsiębiorczy potencjał na przyszłość, ale tacy „czempioni” powinni otrzymać wsparcie publiczne, by osiągać sukcesy w kraju i za granicą, wynika z opublikowanego 3 czerwca raportu Banku Światowego.

Jak podaje Bank celem realizowanego w latach 2014-2015 projektu była „pomoc polskiemu rządowi w zaprojektowaniu systemu wspierania innowacji, co przyczynić się ma do lepszego wykorzystania ponad 10 miliardów euro, które Polska zainwestuje w innowacje do 2020 r., w ramach obecnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej”. Ich racjonalne wykorzystanie pozwoli na stopniowe przestawienie polskiego modelu wzrostu gospodarczego z imitacyjnego na innowacyjny i dalsze doganianie bogatszych krajów zachodniej Europy.

Bank Światowy szacuje, że Polska była i wciąż jest jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek Europy, co pozwoliło na to, by produkt krajowy brutto zwiększył się ponad dwukrotnie. Kolejnym zadaniem Polski powinna być obecnie poprawa otoczenia biznesu, choć i w tym aspekcie nasz kraj zrobił duże postępy – w rankingu „Doing Business 2016” zajmuje 25. pozycję, awansując z 76. miejsca w roku 2009.

Bank Światowy wspiera Polskę w jej dążeniach do poprawy innowacyjności. We współpracy z Ministerstwem Rozwoju pomógł wypracować nowe podejście w zakresie finansowania innowacyjności w oparciu o potrzeby polskich firm” – oceniła Anabel González, dyrektor ds. Handlu i Konkurencyjności w Banku Światowym dodając, „że bank liczy na możliwość dalszego wspierania Polski w trudnych, ale dających dużo satysfakcji działaniach na rzecz budowania liderów przedsiębiorczości oraz dalszego rozwijania innowacyjności.

Bank Światowy poinformował, że przeprowadził ponad 500 wywiadów z zarządami firm z czterech województw: Dolnośląskiego, Świętokrzyskiego, Zachodniopomorskiego oraz Śląskiego.

Dzięki tym rozmowom okazało się, że 40 proc. przebadanych przedsiębiorstw to firmy o dużym potencjale wzrostu opartego na innowacjach, tzw. „czempioni”, charakteryzujący się dobrą dynamiką przychodów, dużymi wydatkami na badania i rozwój, wysokim odsetkiem sprzedaży na eksport oraz znaczącym udziałem kadry z wyższym wykształceniem technicznym. Firmy te mają silne nastawienie kierownictwa na wzrost przedsiębiorstwa oraz szeroką sieć kontaktów z klientami, dostawcami i innymi partnerami” – podano w komunikacie.

Marcin Piątkowski, starszy ekonomista Banku Światowego odpowiedzialny za przygotowanie raportu dodał, że rozmowy z biznesem pozwalają zorientować się, skąd wieje wiatr innowacji i dokąd chcą dotrzeć najlepsze firmy. „Państwo powinno działać w myśl zasady, że nie da się pokierować wiatrem, ale można ustawić żagle” – podsumował Piątkowski.

Leszek Sadkowski

Udostępnij artykuł: