Bank urodzajnych głów: Euro do grosza a będzie kokosza

NBS 2015/04

Rozmowa z Aleksandrą Szelągowską, dyrektor Departamentu Finansów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister Marek Sawicki na Forum Liderów Bankowości Spółdzielczej stwierdził, że finansowanie rolnictwa powinno być rozkładane sprawiedliwe na banki, budżet państwa i rolników. Banki spółdzielcze uważają, że nie jest sprawiedliwie…

W 2014 r. obowiązywało oprocentowanie kredytów preferencyjnych dla banków na poziomie redyskonta razy 1,5, co oznaczało, że ich rentowność była rzeczywiście dla banków niezadowalająca. Od 13 lutego 2015 r. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR oprocentowanie to zostało podwyższone do poziomu stopy referencyjnej WIBOR ustalanej dla pożyczek na rynku międzybankowym na okres 3 miesięcy (WIBOR 3M) powiększonej o nie więcej niż 2,5 pkt proc.. Aktualnie rolnik płaci 3 ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: