Bank urodzajnych głów: Unijnepłatności.pl – czerwiec 2015

NBS 2015/06

TRANSFERY NA KONTA ARiMR do 30 czerwca br. przekaże na konta rolników 14,2 mld zł z tytułu dopłat bezpośrednich za 2014 r., wnioski złożyło przed rokiem 1,353 mln gospodarstw. Do 27 maja 2015 r. rolnicy złożyli w ARiMR ponad 1 mln wniosków o przyznanie płatności obszarowych, w tym 4,4 tys. przez internet. Średnia płatność obszarowa wyniesie 243 euro/ha, a tzw. aktywny rolnik może otrzymać nawet 500 euro/ha. Zaplanowana pula dotacji bezpośrednich za 2015 r. to 3,5 mld euro. Komisja Europejska wyraziła zgodę na to, aby w 2015 r. możliwe stało się wydłużenie o miesiąc okresu na składanie wniosków, dodatkowo rolnik może to uczynić w ciągu kolejnych 25 dni, jednak za każdy dzień opóźnienia kwota płatności jest zmniejszana o 1 proc. Nowa ustawa stanowi też, że 10 lipca 2015 r. upływa termin składania wniosków o uznanie rolnika za uczestnika systemu premiowania małych przedsiębiorstw.

SPOSOBEM NA MARCHEWKĘ

Pięć osób ma postawione zarzuty związane z wyłudzeniem rekordowej kwoty 190 mln zł z gdyńskiego oddziału ARiMR. Osoby te wyłudziły unijne dopłaty, przedkładając wnioski w ramach grupy producenckiej, która miała się rzekomo zajmować uprawą i skupem marchwi, pietruszki i cebuli. Mniejszego kalibru przestępstwa dopuścił się rolnik spod Białegostoku, który wyłudził 122,4 tys. zł dopłat bezpośrednich składając kłamliwe pisemne oświadczenia w ARiMR. Sąd skazał go prawomocnie na rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: