Bank urodzajnych głów | Unijnepłatności.pl – kwiecień 2015

NBS 2015/04

DOPING DLA ŚREDNIAKA: MRiRW uważa, że poziom dopłat bezpośrednich powinien być zróżnicowany, a dodatkowe wsparcie mogłyby otrzymać gospodarstwa średnie. Konsultacje w tej sprawie z organizacjami rolników potrwają do 11 lipca br. Ministerstwo przygotowało trzy warianty, w pierwszym jednolita dopłata na poziomie 205 euro/ha przysługiwałaby w relacji do posiadanego areału, dwa pozostałe zakładają zwiększenie dofinansowania dla aktywnych rolników z perspektywami na wzrost produkcji towarowej i dochodów. Resort proponuje, aby osiągnąć to poprzez dodatkową dotację do tzw. pierwszych hektarów, tj. w zależności od wariantu od 3-5 do 10 ha na poziomie 20 lub 26 euro/ha oraz od 10 do 30 ha w wysokości 62 bądź 80 euro (dodatkowo do każdego hektara).

HODOWCA APLIKUJE W SIECI

Modernizacja systemów IT w ARiMR umożliwia już przesyłanie e-wniosków o dopłaty bezpośrednie wraz z wymaganymi załącznikami i materiałami graficznymi. Należy posiadać login i kod dostępu do systemu, trzeba więc wystąpić o ich nadanie do biura powiatowego agencji. Po zalogowaniu pobieramy tzw. wniosek spersonalizowany, który możemy skompletować sami lub przekazać do wypełnienia doradcy (lista doradców jest dostępna w systemie). Aplikacja sama sprawdzi, czy spełnione zostały wymogi w zakresie utrzymywania obszarów proekologicznych, wykaże też ewentualne błędy. Agencja liczy, że z internetowej procedury skorzysta więcej rolników niż w poprzednich latach. W 2014 r. w formie elektronicznej było tylko 2 tys. spośród 1,35 mln dostarczonych wniosków. Od 2016 r. ARiMR ma obowiązek przygotowania ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: