Bank urodzajnych głów | Unijnepłatności.pl – maj 2015

NBS 2015/05

ZLECENIA NA PLATFORMIE BGK: Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił obsługę płatności europejskich w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Nowo utworzony system informatyczny rozliczy transakcje o wartości 82,5 mld euro, które Polsce przyznano w ramach polityki spójności. Centralizacja płatności pozwala na sprawne przekazywanie pieniędzy z rachunku ministra finansów na konta beneficjentów - wystarczy, że zleceniodawca przekaże taką informację do BGK w systemie. W poprzedniej perspektywie 2007-2013 BGK skutecznie obsłużył przeszło 650 tys. zleceń o wartości ćwierć biliona złotych.

ZLECENIA NA PLATFORMIE BGK: Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił obsługę płatności europejskich w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Nowo utworzony system informatyczny rozliczy transakcje o wartości 82,5 mld euro, które Polsce przyznano w ramach polityki spójności. Centralizacja płatności pozwala na sprawne przekazywanie pieniędzy z rachunku ministra finansów na konta beneficjentów - wystarczy, że zleceniodawca przekaże taką informację do BGK w systemie. W poprzedniej perspektywie 2007-2013 BGK skutecznie obsłużył przeszło 650 tys. zleceń o wartości ćwierć biliona złotych.

TRANSFERY NA KONTA

Komisja Europejska zdecydowała o wydłużeniu do 15 czerwca, tj. o miesiąc, terminu składania wniosków o dopłaty bezpośrednie. Zainteresowanie tym zgłosiło 15 państw członkowskich, wśród nich Polska. Do końca marca br. ARiMR przyjęła zaledwie 354 tys. wniosków, jak pokazują statystyki większość rolników – ok. 60 proc. składa je w ciągu ostatnich dwóch tygodni naboru. Kto nie zdąży do 15 czerwca br., będzie mógł to jeszcze zrobić do 10 lipca, ale wówczas należne dopłaty zostaną obniżone o 1 proc. za każdy roboczy dzień zwłoki. Pula dotacji bezpośrednich za 2015 r. wynosi 3,5 mld euro. Średnia płatność obszarowa wyniesie 243 euro/ha, a tzw. aktywny rolnik może otrzymać nawet 500 euro/ha. Wnioski można składać również za pośrednictwem internetu. ARiMR do 30 czerwca br. przekaże na konta bankowe rolników 14,2 mld zł z tytułu dopłat bezpośrednich za 2014 r., wnioski złożyło przed rokiem 1,353 mln gospodarstw

PRIORYTET: MODERNIZACJA

Na modernizację gospodarstw w ramach PROW 2007-2013 wydano równowartość 2 mld 147 mln euro. Nabór wniosków w nowej edycji programu powinien się rozpocząć na przełomie II i III kw. br. Wśród osiemnastu działań (łącznie z inicjatywą LEADER) najważniejsze dotyczy inwestycji w środki trwałe. Pomoc modernizacyjna trafi do gospodarstw o areale do 300 ha, których wartość ekonomiczna wynosi od 15 do 100 tys. euro. Ponadto wymogiem jest wzrost dochodu rolniczego brutto (GVA) w wyniku realizowanej inwestycji o minimum 10 proc. Beneficjent zostanie zobligowany do prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów (rachunkowości rolnej) na potrzeby wykazania założonego dochodu.

Nowość stanowi wsparcie dla grupy rolników (co najmniej dwóch) pragnących dokonać wspólnego zakupu maszyny. Środki można wykorzystać na dofinansowanie zakupu ciągników, kombajnów, opryskiwaczy, siewników, rozrzutników, przyczep, sieczkarni czy innych maszyn albo na budowę czy modernizację obiektów gospodarskich.

UROSŁA NAM BRUKSELKA

ARiMR poinformowała, że do końca marca br. na konta bankowe polskich rolników trafiło 63,7 mld zł wsparcia z PROW 2007-2013. Zakontraktowano już wszystkie dostępne środki i trwa ich wypłata (17,4 mld euro). Największym zainteresowaniem cieszyło się działanie Modernizacja gospodarstw rolnych, w którym na inwestycje 51 tys. rolników trafiło 8,6 mld zł. Te pieniądze pozwoliły im zmodernizować 46 tys. gospodarstw, zakupić 300 tys. maszyn i urządzeń, wybudować lub zmodernizować 3,2 mln mkw. obiektów gospodarczych. Unijne granty przyznano m.in. 26 tys. młodych rolników. Dopłaty na modernizację zakładów przetwórczych i rynków hurtowych wypłacono już 1052 firmom. Ponad 6 tys. gospodarstw zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych uzyskało wsparcie na odtworzenie produkcji. Dofinansowanie trafiło też do 1287 grup producentów rolnych, a w ramach działania Odnowa wsi zmodernizowano 3,8 tys. świetlic, ośrodków rekreacyjnych i sportowych, zbudowano na wsi 17 tys. km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz 38 tys. przyłączy w zagrodach. 13,5 tys. rolników lub członków ich rodzin podjęło działalność w sferze usług. Mikroprzedsiębiorcy utworzyli na obszarach wiejskich 16,3 tys. nowych miejsc pracy.

Rozliczenie budżetu PROW 2007-2013 odbywa się zgodnie z zasadą n+2, co oznacza, że wszystkie wypłaty środków ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: