Bank Światowy: w Polsce łatwo o kredyt

Bankowość / Finanse i gospodarka

W ocenie Banku Światowego polski system wymiany informacji kredytowej zasługuje na duże uznanie. W raporcie "Doing Business 2012" Polska zajęła 8. miejsce pod względem dostępności do kredytu na 183 badane kraje. Według autorów raportu, systemy wymiany informacji o kredytobiorcach są niezwykle ważnym czynnikiem stymulującym rozwój gospodarczy poszczególnych krajów.

Polski system dostępu do informacji kredytowej, z BIK jako kluczowym podmiotem, otrzymał 5 na 6 możliwych punktów w indeksie Banku Światowego. To jeden z najlepszych wyników wśród wszystkich badanych państw. Równocześnie pod względem dostępności do kredytu Polska na 183 kraje zajęła wysoką, 8. pozycję. Bank Światowy oceniał skuteczność rozwiązań prawnych, zakres i dostęp do informacji ułatwiających podejmowanie decyzji kredytowych oraz udział procentowy w populacji danego kraju takich osób, których historia kredytowa jest dostępna dla banków.

markowski.krzysztof.01.133xSystemy wymiany informacji kredytowej różnią się znacząco w poszczególnych krajach i regionach świata. W rozwiniętych gospodarkach są one bardzo rozbudowane, a klienci jako rzecz zupełnie naturalną traktują wykorzystywanie swojej pozytywnej historii kredytowej do budowania lepszej pozycji negocjacyjnej w relacjach z bankami – mówi dr Krzysztof Markowski, Prezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej. – Pomimo, że w Polsce ta świadomość nie jest wśród klientów tak powszechna, sam system jest oceniany bardzo dobrze, także na tle państw bardziej rozwiniętych. Zdaniem Prezesa BIK, taka ocena wpływa istotnie na postrzeganie całego polskiego sektora bankowego, uważanego za jeden z najbezpieczniejszych na świecie. – To cieszy szczególnie teraz, kiedy zaufanie na rynkach jest towarem mocno deficytowym – dodaje dr. Markowski.

Wskaźnik opisany w raporcie Banku Światowego ocenia rejestry kredytowe m.in. pod kątem zakresu gromadzonych informacji (pozytywne i negatywne), bada czy posiadane bazy obejmują klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców oraz czy pożyczkobiorcy z mocy prawa mają dostęp do swoich danych oraz ocenia czy okres przechowywania danych historycznych nie jest zbyt krótki.

Asymetria informacji pomiędzy kredytobiorcami i kredytodawcami, czyli fakt, że bank wie mniej o kliencie niż on o sobie samym, jest jedną z przyczyn niepowodzeń w procesie kredytowania. Powszechna wymiana pozytywnych i negatywnych informacji o kredytobiorcach istotnie zmniejsza udział złych kredytów w populacji. Tym samym sprawny przepływ wiedzy pomiędzy bankami i kredytobiorcami prowadzi do zmniejszenia odsetka niewypłacalnych dłużników, skraca czas przetwarzania wniosków i pozwala zmniejszać koszty – wylicza dr. Markowski. Bez rozwiniętego rynku wymiany informacji poprzez biura informacji kredytowej, możliwości pełnej weryfikacji danych, przekazanych przez klienta, są ograniczone.

Biuro Informacji Kredytowej posiada obecnie informacje na temat zobowiązań finansowych blisko 75 proc. dorosłej populacji w Polsce, co odpowiada liczbie około 20 mln dorosłych Polaków (powyżej 15 roku życia). Tymczasem średnia dla najbardziej rozwiniętych krajów OECD wynosi niecałe 64 proc. populacji.

Opracowanie „Doing Business”, przygotowane przez Bank Światowy jest najbardziej znanym raportem oceniającym stan ekonomii większości krajów na świecie. Efekt corocznej ankiety Banku Światowego  stanowi porównawczą analizę warunków rozwoju przedsiębiorczości w 183 krajach świata. Badane jest 10 etapów, przez które muszą przejść przedsiębiorcy w każdym kraju:  warunki startu, uzyskanie pozwolenia na budowę, rejestracja, ochrona inwestorów, polityka podatkowa, handel transgraniczny, realizacja kontraktów wreszcie rozwiązanie firmy. Osobny rozdział poświęcony jest zawsze dostępności do kredytów. BIK brał udział w badaniu po raz siódmy.

120325.latwosc.uzyskania.kredytu.01

Prezentacja „Rynek kredytowy w Polsce” – pobierz.

Źródło: Biuro Informacji Kredytowej (BIK)

Udostępnij artykuł: