Bank Zachodni WBK i Fundusz INFINI ruszają z programem wsparcia innowacyjnych projektów

Bankowość

Bank Zachodni WBK oraz Fundusz INFINI we współpracy z uczelniami wyższymi będą wspierać beneficjentów innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych. Podpisany list intencyjny otworzył zainteresowanym drogę do korzystania m.in. ze środków unijnych dostępnych na lata 2014-2020. Pilotażowy projekt wsparcia działalności badawczo-rozwojowej  aktywnie rusza na przełomie lutego/marca 2016 roku.

Bank Zachodni WBK oraz Fundusz INFINI we współpracy z uczelniami wyższymi będą wspierać beneficjentów innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych. Podpisany list intencyjny otworzył zainteresowanym drogę do korzystania m.in. ze środków unijnych dostępnych na lata 2014-2020. Pilotażowy projekt wsparcia działalności badawczo-rozwojowej  aktywnie rusza na przełomie lutego/marca 2016 roku.

BZ WBK, Fundusz INFINI oraz wybrane polskie uczelnie podpisały list intencyjny pilotażowego programu wsparcia innowacyjnych projektów B+R. Celem programu jest wdrażanie do biznesu innowacji, które często mają postać wyłącznie pomysłów. Program skierowano do przedsiębiorców, naukowców oraz uczelni wyższych - autorów innowacyjnych rozwiązań. Obok Banku Zachodniego WBK i Funduszu INFINI, partnerami projektu są: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Politechnika Białostocka.

Wsparcie i promocja nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań biznesowych jest jednym z kluczowych obszarów strategii Banku Zachodniego WBK. Bank szuka ulepszeń na wielu polach i chce w jak największym stopniu mobilizować polskich przedsiębiorców do inwestycji w badania i rozwój. - Innowacyjne rozwiązania wymagają pozyskania najlepszych partnerów. Wiedzą o tym współpracujący z nami przedsiębiorcy, którzy bardzo często mają świeże spojrzenie i świetne propozycje. Jednak do realizacji brakuje im wykonawcy i odpowiednich środków. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi, naszym bankiem i INFINI, ich pomysły będą mogły zostać wdrożone w życie - mówi Feliks Szyszkowiak, Członek Zarządu odpowiedzialny za Pion MSP w Banku Zachodnim WBK.

Istotną rolę w projekcie wsparcia odgrywa Fundusz INFINI, czyli Inkubator Innowacji. Fundusz w ramach inicjatywy BRIdge Alfa, realizowanej we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, współfinansuje projekty B+R we wczesnych fazach rozwoju. Jego główne zadanie to wsparcie transferu wyników badań naukowych i prac rozwojowych do biznesu i gospodarki. INFINI oferuje firmom, naukowcom oraz uczelniom wyższym, które chcą wdrożyć innowacje, wsparcie analityczne w zakresie przyjętych założeń technicznych, analizę projektów, ekspertyzy prawne oraz promocję.

- Polskie unikalne i innowacyjne rozwiązania konkurują i odnajdują się nie tylko na krajowych, ale także na światowych rynkach. Poprzez współpracę naszego funduszu z uczelniami wyższymi i bankiem, w kompleksowy sposób umożliwimy naukowcom i przedsiębiorcom płynną i korzystną przemianę pomysłu w przynoszący zyski biznes. Projekty o dużym potencjalne mogą liczyć na finansowanie we wczesnej fazie rozwoju. Dzięki naszym dotychczasowym doświadczeniom będziemy wspierać transfer polskiej myśli technologicznej na rzecz innowacji "made in Poland" - mówi Ernest Wawryniuk, Wiceprezes Zarządu INFINI.

W ramach projektu, Bank Zachodni WBK chce wspierać obecnych i przyszłych klientów, którzy realizują projekty badawczo-rozwojowe m.in. te dofinansowane ze środków europejskich i zapewnić im kompleksowe wsparcie merytoryczne, dzięki współpracy z partnerami zewnętrznymi. Przedsiębiorca, którego projekt badawczo-rozwojowy będzie wymagał dopracowania lub pogłębionej analizy, może na preferencyjnych warunkach skorzystać z usług doradczych uczelni lub Funduszu INFINI, a w przypadku tego drugiego ubiegać się o wsparcie finansowe w początkowej fazie rozwoju projektu. Natomiast na etapie wdrożenia technologii, bank uzupełni finansowanie o dedykowany kredyt inwestycyjny lub uruchomi finansowanie na bieżące potrzeby firmy. Już teraz bank posiada w swojej ofercie kredyt inwestycyjny, który wpisuje się w cele programu i jest dostosowany do struktury kosztowej projektów B+R.

- Wartością dodaną dla banku jest fakt, że doradcy i analitycy kredytowi będą mogli liczyć na pomoc uczelni bądź Funduszu INFINI, jeżeli chodzi o analizę złożonych przedsięwzięć realizowanych przez naszych obecnych i przyszłych klientów z obszaru innowacji. Taka analiza może dotyczyć np. oceny zastosowanej technologii, bądź szans komercjalizacji przedsięwzięcia - mówi Dawid Galus, Menedżer, odpowiedzialny za koordynację projektu w Banku Zachodnim WBK.

W ramach projektu wsparcia działalności badawczo-rozwojowej, Bank Zachodni WBK wykorzysta swoje dotychczasowe doświadczenia we współpracy z uczelniami wyższymi zrzeszonymi w Santander Universidades. Projekt to również szansa dla zaangażowanych uczelni, zyskują one nową ścieżkę komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych i większe powiązanie tych prac z biznesem.

Pilotażowy projekt wsparcia działalności badawczo-rozwojowej  aktywnie rusza na przełomie lutego/marca 2016 roku.

Ewa Krawczyk

Bank Zachodni WBK
Biuro Prasowe

Udostępnij artykuł: