Bank Zachodni WBK przystępuje do systemu Inkart

Z rynku

Bank Zachodni WBK jest pierwszym bankiem, który podpisał z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A. umowę uczestnictwa w systemie Inkart. Umowa dotyczy przetwarzania krajowych transakcji kartowych i bankomatowych w lokalnym systemie rozliczeń Inkart. Bank rozpocznie testy w ciągu najbliższych tygodni.

Bank Zachodni WBK jest pierwszym bankiem, który podpisał z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A. umowę uczestnictwa w systemie Inkart. Umowa dotyczy przetwarzania krajowych transakcji kartowych i bankomatowych w lokalnym systemie rozliczeń Inkart. Bank rozpocznie testy w ciągu najbliższych tygodni.

Usługi rozliczania krajowych transakcji kartowych, świadczone przez KIR w systemie Inkart, są skierowane do wydawców kart płatniczych i agentów rozliczeniowych działających na polskim rynku. Obejmują one transakcje w punktach usługowo-handlowych, bankomatach i innych urządzeniach w kraju. System został stworzony przez KIR - kluczową instytucję infrastrukturalną polskiego sektora bankowego, która od ponad 20 lat wspiera rozwój banków i elektronicznej wymiany informacji.

- KIR koncentruje się na tworzeniu innowacyjnych i bezpiecznych usług dla sektora finansowego w Polsce, które wspomagają i usprawniają jego działanie - mówi Dariusz Marcjasz, wiceprezes Zarządu KIR. - Inkart to nowa jakość na naszym rynku. Cieszymy się, że pierwszym uczestnikiem systemu jest Bank Zachodni WBK, jeden z największych wydawców kart płatniczych w Polsce, a jednocześnie jeden z najbardziej innowacyjnych banków. Podpisanie umowy z Bankiem Zachodnim WBK  jest dla KIR potwierdzeniem zainteresowania ze strony rynku lokalnym rozwiązaniem rozliczeń transakcji kartowych - dodaje.

Poza podstawową funkcją, jak rozliczanie krajowych transakcji kartami Visa i MasterCard, system Inkart będzie udostępniał także usługi wspierające, tj. przekierowywanie komunikatów autoryzacyjnych pomiędzy uczestnikami, a dla wydawców kart - autoryzację zastępczą.

Inkart jest również przygotowany do wspierania potencjalnych nowych rozwiązań lokalnych w obszarze rozliczeń transakcji kartowych, np. polskiego schematu kartowego czy tzw. unii bankomatowej.

- Inkart jest przystosowany do obsługi kart różnych systemów płatniczych i różnorodnych typów transakcji kartowych. Dodatkowo wprowadzone przez KIR rozwiązania techniczne i funkcjonalne gwarantują wysoką wydajność procesów oraz zapewniają najwyższe bezpieczeństwo i uproszczenie rozliczeń transakcji kartowych - tłumaczy Dariusz Marcjasz.

Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że na koniec 2015 r. na polskim rynku funkcjonowało 35,2 mln kart płatniczych. W 2015 r. z wykorzystaniem różnych rodzajów kart Polacy wykonali ponad 3,3 mld transakcji.

Anna Olszewska Rzecznik prasowy KIR S.A.

Udostępnij artykuł: