Bank Zachodni WBK uruchamia Digital Lab

Z rynku

W Poznaniu rusza Digital Lab - specjalne centrum multimedialne, które ma być sercem rozwoju usług multikanałowych Banku Zachodniego WBK. Będą tu projektowane i testowane nowe funkcje aplikacji BZWBK24 mobile i BZWBK24 internet. Tu również bank będzie rozwijać cyfrowe kompetencje pracowników odpowiedzialnych za obsługę klienta we wszystkich kanałach kontaktu. W Banku Zachodnim WBK aż 90 proc. interakcji z klientami odbywa się poza oddziałami, co jest efektem konsekwentnie realizowanej strategii multikanałowej obsługi.

W Poznaniu rusza Digital Lab - specjalne centrum multimedialne, które ma być sercem rozwoju usług multikanałowych Banku Zachodniego WBK. Będą tu projektowane i testowane nowe funkcje aplikacji BZWBK24 mobile i BZWBK24 internet. Tu również bank będzie rozwijać cyfrowe kompetencje pracowników odpowiedzialnych za obsługę klienta we wszystkich kanałach kontaktu. W Banku Zachodnim WBK aż 90 proc. interakcji z klientami odbywa się poza oddziałami, co jest efektem konsekwentnie realizowanej strategii multikanałowej obsługi.

Jak podkreśla Tomasz Niewiedział, dyrektor Obszaru Bankowości Multikanałowej Banku Zachodniego WBK, Digital Lab ma stać się wewnętrznym centrum testowania, badań i rozwoju usług cyfrowych banku. - Stworzyliśmy miejsce, które pozwoli na skuteczne tworzenie i wdrażanie rozwiązań funkcjonalnych i technologicznych odpowiadających potrzebom klientów i zgodnych z najnowszymi trendami rozwoju usług cyfrowych, świadczonych klientom.

Otwarty właśnie Digital Lab zlokalizowany jest w Business Garden w Poznaniu. Laboratorium powstało po to, aby pracownicy i klienci mogli poznawać i testować najnowsze technologie wykorzystywane przez bank w kanałach zdalnych. To tu pracownicy będą zapoznawać się z narzędziami udostępnianymi przez bank. W laboratorium prowadzone będą także testy nowych rozwiązań w BZWBK24 mobile i BZWBK24 internet.

Ważną funkcją laboratorium będzie też rozwój kompetencji zespołu Banku Zachodniego WBK. - Zależy nam na zaangażowaniu wszystkich pracowników w wizję banku multikanałowego. Dlatego stworzyliśmy przestrzeń umożliwiającą wspólne, kreatywne działanie pracowników bankowości oddziałowej, centrum bankowości telefonicznej, mobilnej i internetowej. Będziemy tu również zapraszać klientów, ponieważ słuchanie ich opinii jest centralnym punktem naszej strategii rozwoju nowych usług - mówi Maciej Pietrucha, dyrektor Centrum Bankowości Telefonicznej

Dziś już 3,2 mln klientów Banku Zachodniego WBK ma dostęp do jego usług przez kanały elektroniczne, w tym 1,96 mln korzysta z nich aktywnie. Wśród nich 809 tysięcy osób to użytkownicy bankowości mobilnej. W pierwszym półroczu 2016 roku przeprowadzili oni 5,6 mln transakcji. W tym samym okresie w pełni zdalnym procesie online klienci zaciągnęli już kredyty o wartości 423 mln zł.

Źródło: BZ WBK

Udostępnij artykuł: