Bank Zachodni WBK wprowadza nowy system wynagradzania Partnerów

Bankowość

Licencjobiorcy banku, oprócz dotychczasowego wynagrodzenia prowizyjnego otrzymali możliwość wypracowania dodatkowego wynagrodzenia. Najlepsi mogą otrzymać nawet do 5000 zł miesięcznie.

Bank Zachodni WBK zmodyfikował system wynagradzania swoich partnerów prowadzących placówki partnerskie Banku. Według przyjętych założeń opierać się on będzie na systemie punktowym i obejmie wszystkie produkty BZ WBK oferowane w sieci partnerskiej. Za sprzedaż każdego z nich partnerzy otrzymują określoną liczbę punktów. Po przekroczeniu wyznaczonych progów w danym miesiącu, partnerzy otrzymują obok wynagrodzenia prowizyjnego dodatkowe środki, które mogą wynieść nawet 5000 zł.

Dzięki obniżeniu progów sprzedażowych dla placówek z krótszym stażem, również one mają realne szanse na wypracowanie dodatkowej premii do wynagrodzenia

Zależy nam aby wszystkie placówki partnerskie miały te same szanse na wyższe dochody i dodatkowe premie, dlatego postanowiliśmy obniżyć progi dla placówek z najkrótszym stażem, które dopiero budują swój portfel klientów – mówi Kamil Polikowski, dyrektor Biura Rozwoju Placówek Partnerskich BZ WBK.

Dodatkowe wynagrodzenie przysługuje m.in. za otwarcie, obsługę i utrzymanie aktywności rachunków, sprzedaż kredytów hipotecznych, kredytów dla firm oraz za wysoką jakość portfela. Ocenie podlega również jakość obsługi, weryfikowana cyklicznie w badaniu mystery shopper.

Udostępnij artykuł: