Banki: Bankowość elektroniczna: nie tylko detal

KF 2014.07-09 (lipiec - wrzesień 2014)

Wykorzystanie bankowości internetowej, możliwość rozliczeń giełdowych poprzez dotychczasowe konto firmowe i system SWIFT jako podstawa rozliczeń - to najważniejsze elementy nowego modelu rozrachunku, wdrażanego przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych przy współpracy z Deutsche Bankiem. Wbrew pozorom, ta zmiana stanowi istotną wiadomość nie tylko dla osób korzystających z rynku giełdowego.

Wykorzystanie bankowości internetowej, możliwość rozliczeń giełdowych poprzez dotychczasowe konto firmowe i system SWIFT jako podstawa rozliczeń - to najważniejsze elementy nowego modelu rozrachunku, wdrażanego przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych przy współpracy z Deutsche Bankiem. Wbrew pozorom, ta zmiana stanowi istotną wiadomość nie tylko dla osób korzystających z rynku giełdowego.

Karol Jerzy Mórawski

To kolejny obszar, na którym dynamicznie rozwija się bankowość internetowa – z reguły kojarzona przede wszystkim z obsługą klientów detalicznych. Jak wygląda dziś korporacyjna sfera e-bankowości? Czy dokonywanie wielomilionowych transakcji z poziomu smartfonu gwarantuje bezpieczeństwo analogiczne jak tradycyjna bankowość? Czy obszar rozrachunku giełdowego zarezerwowany jest wyłącznie dla największych banków, czy też istnieje w nim przestrzeń również dla bankowości spółdzielczej? Z tymi pytaniami zwróciliśmy się do inicjatorów nowego modelu rozrachunku – Dariusza Bliźniaka – prezesa Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych oraz Krzysztofa Kalickiego – prezesa Deutsche Bank Polska.

Dariusz Bliźniak

Prezes zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami z wykorzystaniem metodyki Prince 2 oraz studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych.

Od wielu lat jest członkiem władz giełd towarowych, spółek z sektora energetycznego oraz instytucji działających na rzecz rozwoju towarowego rynku giełdowego. W latach 2008-2011 wiceprezes Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A.

Współautor licznych opracowań z zakresu giełdowego rynku towarowego oraz zarządzania funduszami europejskimi.

Bankowość elektroniczna zdobywa kolejne przyczółki. Jednym z nich są rozliczenia giełdowe – czego przykładem może być choćby podjęta ostatnio współpraca pomiędzy Izbą Rozliczeniową Giełd Towarowych a Deutsche Bankiem w ramach nowego modelu rozrachunku. W jaki sposób ten nowy model odmieni oblicze systemów rozliczeniowych w obrocie giełdowym?

Dariusz Bliźniak: Punktem wyjścia jest technologia. Ona dzisiaj zapewnia trzy podstawowe elementy prowadzenia biznesu – szczególnie w obszarze giełd, izb rozliczeniowych i uczestników rynku giełdowego. Podstawą jest szybkość przepływu informacji. Po pierwsze – mamy swobodny dostęp do tej informacji każdego uczestnika w czasie rzeczywistym. Wszyscy jednocześnie wchodzimy na stronę informacyjną giełdy i śledzimy transakcje on-line. Również po zamknięciu można wszystkim w tym samym czasie wysłać informację o tym, co się wydarzyło. W tradycyjnym biznesie niektórzy mieli dostęp do informacji wcześniej od innych i wykorzystywali tę przewagę w prowadzeniu biznesu. Dzisiaj wzrost konkurencyjności spowodowany jest między innymi tym, że wszyscy w tym samym czasie mają dostęp do informacji. To powoduje również, że decyzje biznesowe są coraz bardziej oparte na czynnikach zbliżonych do relacji podaż-popyt. Kolejnym bardzo ważnym elementem z punktu widzenia giełdy jest to, że wszyscy inwestorzy mogą składać zlecenia niemalże w tym samym czasie. Nie stanowi tu bariery sposób przekazu – od chwili złożenia zlecenia do momentu pojawienia się na parkiecie, czyli dzisiaj na monitorze. Wreszcie ostatecznym, jaskrawym przejawem roli technologii informatycznych na rynkach finansowych jest fakt, że coraz częściej zlecenia składają nie ludzie, tylko komputery. I to właśnie komputery mogą kreować tysiące transakcji w najróżniejszych miejscach świata w tym samym czasie. W konsekwencji ten, kto dysponuje tego typu narzędziami, tak naprawdę kreuje rzeczywistość na rynku.

Technologie informatyczne opanowują nie tylko stronę transakcyjną, ale również obszar służący rozliczeniom i rozrachunkom. Przykład współpracy pomiędzy Izbą Rozliczeniową Giełd Towarowych a Deutsche Bankiem pokazuje, że platformy cyfrowe to już teraźniejszość systemu rozliczeniowego. Jak nowy model rozliczeniowy wpłynie na jakość dokonywania transakcji na giełdzie?

Nowoczesne systemy to przede wszystkim przyspieszenie wszelkich procedur związanych z rozliczeniami. Tutaj główną rolę odgrywa czas – co jest konsekwencją szybkości przekazywania danych i przeprowadzenia procesów. Nowoczesne systemy bankowe umożliwiają również zmianę struktury rozliczania, dając większe możliwości uczestnikom rynku. W sytuacji tradycyjnej wszyscy uczestnicy musieli mieć konta służące rozliczaniu transakcji zawieranych na giełdzie w tym samym banku. Po zastosowaniu nowego modelu rozrachunku, wykorzystującego elektroniczne przesyłanie danych pomiędzy bankami oraz ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: