Banki będą miały cztery tygodnie na zgłoszenie się do programu „Mój elektryk”

ESG

2 sierpnia rozpocznie się nabór dla banków zainteresowanych dystrybucją dopłat do leasingu pojazdów zeroemisyjnych (elektrycznych i wodorowych) poinformował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiW), na swojej stronie internetowej.

Logo NFOŚiGW
Fot. NFOŚiGW

2 sierpnia rozpocznie się nabór dla banków zainteresowanych dystrybucją dopłat do leasingu pojazdów zeroemisyjnych (elektrycznych i wodorowych) poinformował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiW), na swojej stronie internetowej.

NFOŚiGW udostępni bankom uczestniczącym w realizacji programu „Mój elektryk” środki finansowe, które banki będą przekazywały korzystającym z leasingu, przede wszystkim firmom, na dopłaty do opłat ustalonych w umowach leasingowych.

Banki zobowiązane do współpracy ze wszystkimi firmami leasingowymi

W ramach naboru, który rozpocznie się 2 sierpnia br. i będzie trwał cztery tygodnie, NFOŚiGW oczekuje na zgłoszenia banków, które zadeklarują gotowość operacyjnego uruchomienia systemu dystrybucji dopłat do leasingu najpóźniej w ciągu 90 dni od podpisania umowy z NFOŚiGW.

Banki będą zobowiązane do podjęcia współpracy z każdą zainteresowaną firmą leasingową, która zgłosi takie zainteresowanie na każdym etapie wdrażania programu „Mój elektryk”.

Te same warunki dotacji w każdym banku i w każdej firmie leasingowej

Podstawą uczestnictwa banku w programie „Mój elektryk” będzie podpisanie z NFOŚiGW umowy o udostępnienie środków finansowych.

Uruchomienie dopłat do leasingu jest kluczowe dla sukcesu programu „Mój elektryk”

Treść tej umowy – podobnie jak treść umowy zawieranej między bankami i firmami leasingowymi, a także treść umowy dotacji zawieranej przez bank z leasingobiorcą, zostały wystandaryzowane, aby zapewnić korzystającym z leasingu takie same warunki uzyskania dotacji bez względu na to, z którą firmą leasingową zdecydują się współpracować, jak również niezależnie od tego, z którym bankiem będzie współpracowała dana firma leasingowa. 

Podziękowania dla firm leasingowych i banków

Z puli środków otrzymanych z NFOŚiGW banki będą mogły udzielać firmom i instytucjom dofinansowania w formie bezzwrotnej dotacji wyłącznie na samochody zeroemisyjne, które są fabrycznie nowe, których cena nie będzie wyższa niż określona w programie. Wnioskować będzie można o dofinansowanie leasingu pojazdów zeroemisyjnych kategorii: M1, N1 lub L1e-L7e.

Uruchomienie dopłat do leasingu jest kluczowe dla sukcesu programu „Mój elektryk”, a elektryfikacja transportu w Polsce ma zasadnicze znaczenie dla realizacji celów klimatycznych. Wsparcie kierowane przez NFOŚiGW do przedsiębiorców i samorządów upowszechni stosowanie pojazdów zeroemisyjnych - podkreśla minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

Minister kieruje też słowa podziękowania do przedstawicieli banków i firm leasingowych:

-Dzięki programowi zostanie potrojona liczba samochodów elektrycznych w Polsce, co pozwoli na dalszy rozwój infrastruktury ładowania oraz produkcji na potrzeby rynku samochodów zeroemisyjnych. Dlatego dziękuję przedstawicielom firm leasingowych oraz banków, których cenne uwagi pomogły zbudować system dystrybucji dopłat do leasingu przyjazny dla leasingobiorców.

Źródło: aleBank.pl, NFOŚiGW
Udostępnij artykuł: