Banki będą mogły oferować Pracownicze Plany Kapitałowe?

Mój plan emerytalny

Związek Banków Polskich proponuje rozważyć rozszerzenie palety instytucji, które mogą prowadzić i oferować pracownicze plany kapitałowe (PPK) o banki, czytamy w opinii ZBP do projektu ustawy o PPK.

logo zbp

Związek Banków Polskich proponuje rozważyć rozszerzenie palety instytucji, które mogą prowadzić i oferować pracownicze plany kapitałowe (PPK) o banki, czytamy w opinii ZBP do projektu ustawy o PPK.

#ZBP proponuje także rozważenie dopuszczenia innych instytucji finansowych, w tym banków, jako podmiotów mogących prowadzić i oferować #PPK #emerytury #banki

"ZBP proponuje także rozważenie dopuszczenia innych instytucji finansowych, w tym banków, jako podmiotów mogących prowadzić i oferować PPK. W naszej opinii takie podejście zwiększyłoby konkurencję na tym rynku oraz wzbogaciło ofertę skierowaną do potencjalnych uczestników. Nawet mniejsze podmioty jak np. banki spółdzielcze mogłyby być bardzo użyteczne dla popularyzacji systemu i skutecznie docierać do pracodawców w mniejszych ośrodkach" - czytamy w opinii ZBP.Czytaj także: ZBP: należy rozważyć dopuszczenie banków do prowadzenia PPK >>>ZBP rekomenduje, by w przypadku akceptacji powyższej propozycji środki zebrane w PPK podlegały gwarancjom Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG), odrębnie wobec innych środków zdeponowanych przez uczestnika PPK w danym banku.

ZBP ponadto proponuje, by budowa kapitału uzupełniającego w stosunku do emerytur wypłacanych z ZUS lub ze środków OFE mogła odbywać się również poprzez Indywidualne Konta Mieszkaniowe jako uzupełnienie PPK.

Nowe rozwiązania będą wprowadzane etapami

Projekt ustawy o PPK zakłada, że nowe rozwiązania będą wprowadzane etapami. Kolejność tworzenia PPK będzie uzależniona od wielkości lub typu pracodawcy. Najwcześniej, bo z początkiem 2019 r., do PPK mają przystąpić najwięksi pracodawcy, zatrudniający powyżej 250 pracowników. Najpóźniej, bo w połowie 2020 r., małe firmy oraz jednostki sektora finansów publicznych.Instytucjami obsługującymi PPK będą towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI). Obowiązywać będzie limit 15% udziału w rynku PPK, do którego TFI będą mogły pobierać 0,6% opłaty od aktywów.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: