Banki: Budujmy rozwiązania skuteczne rynkowo i przejrzyste

KF 2014.01-03 (styczeń - marzec 2014)

Z Leszkiem Niedałtowskim - wiceprezesem zarządu Polskiej Izby Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych rozmawia Maciej Małek.

Panie Prezesie, gdzie w obecnych realiach rynkowych szukać przestrzeni dla brokerów ubezpieczeniowych?

– Formalnie rzecz ujmując, pomiędzy potrzebami szeroko rozumianego klienta, a rynkiem ubezpieczeniowym. Mówiąc o szeroko rozumianym kliencie, mam na myśli nie tylko klienta instytucjonalnego, na którym brokerzy koncentrowali swoją uwagę do niedawna, ale również klienta indywidualnego, który coraz częściej stanowi obszar zainteresowań brokerów ubezpieczeniowych. Dotarcie do takiego klienta możliwe jest dzięki tzw. programom affinity, tj. programom dedykowanym dla zdefiniowanych i przeważnie zorganizowanych grup, np. pracowników określonej korporacji, klientów operatorów różnego rodzaju usług etc. Można by zaryzykować stwierdzenie, że specyficzną odmianą tego rodzaju programów jest segment bancassurance. Niezależnie od tego, czy będzie to klient instytucjonalny, czy indywidualny powinnością brokera jest dbałość o zabezpieczenie jego wł...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: