Banki chcą finansować gospodarkę, uchwała Walnego Zgromadzenia ZBP

Gospodarka

W jednej z uchwał XXXIV Walnego Zgromadzenia Związku Banków Polskich z 22 kwietnia 2021 wyrażono zaniepokojenie systematycznym obniżaniem potencjału banków skutkującym ograniczonymi możliwościami wspierania rozwoju przedsiębiorczości oraz procesów inwestycyjnych.

Szyld banku na budynku
Fot. stock. adobe.com/Pefkos

W jednej z uchwał XXXIV Walnego Zgromadzenia Związku Banków Polskich z 22 kwietnia 2021 wyrażono zaniepokojenie systematycznym obniżaniem potencjału banków skutkującym ograniczonymi możliwościami wspierania rozwoju przedsiębiorczości oraz procesów inwestycyjnych.

W uchwale czytamy, że polska gospodarka potrzebuje silnego, stabilnego i efektywnego sektora bankowego, który odpowiada za ponad 75% finansowania zewnętrznego polskich przedsiębiorstw, stanowiąc często jedyną możliwość pozyskania zewnętrznego finansowania, co przy stagnacji rynku kapitałowego i ograniczeniu innych źródeł finansowania wymaga stworzenia sprawnych mechanizmów pozwalających na dalsze efektywne wspieranie gospodarki przez sektor bankowy.

Walne Zgromadzenie ZBP potwierdziło, że sektor bankowy jest gotowy zaangażować się lub intensywniej uczestniczyć w realizacji strategii i programów: Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Europejskiego Zielonego Ładu i Nowej Strategii Przemysłowej dla Europy, Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności i Polityki Nowej Szansy, Strategii Cyfrowej UE oraz strategii cyberbezpieczeństwa UE i RP, Polityki Spójności i Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030, a także Strategii zrównoważonego rozwoju wsi rolnictwa i rybactwa 2030, których realizacja będzie służyła przyspieszeniu powrotu na ścieżkę dynamicznego wzrostu gospodarczego i przełoży się na dalszą konkurencyjność Polski w przyszłości.

Więcej finansowania dla gospodarki

W uchwale napisano także:

-Walne Zgromadzenie opowiada się za kierowaniem akcji kredytowej na potrzeby inwestycyjne, w tym sfery prywatnej i unowocześniania polskiej gospodarki, a nie głównie na wzmacnianie konsumpcji. Wymaga to stworzenia odpowiednich zachęt finansowych i prawnych.

Podkreślono, że dążeniem banków jest wyjście naprzeciw potrzebom gospodarki i przedsiębiorców by aktywnie wspierać odbudowę potencjału gospodarczego przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa i stabilności polskiego systemu finansowego.

Warto zawiesić podatek bankowy od kredytów na cele rozwojowe

Jednocześnie w dokumencie zaznaczono, że wyłączenie z podatku od instytucji finansowych kwoty aktywów powstałych z tytułu udzielenia przez banki kredytów inwestycyjnych na inwestycje służące rozwojowi i modernizacji gospodarki, będzie dobrze służyć krajowi.

Przyniesie gospodarce znacznie więcej korzyści niż ubytek wpływów ze zmniejszenia podatku od kredytów w nowoczesne inwestycje wspierające rozwój gospodarki cyfrowej i zrównoważonej w szczególności w procesie wychodzenia z trudnej sytuacji po pandemii.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: