Banki chudną – zwalniają pracowników, zamykają oddziały

Gospodarka

Bank Pekao S.A. - Logo
Bank Pekao - Logo (źródło: Pekao S.A.)

Zapowiedziane w banku Pekao SA zwolnienia grupowe, w wyniku których z pracy ma odejść 950 osób, potwierdzają trend, utrzymujący się od kryzysu finansowego w sektorze bankowym – potrzebuje on coraz mniej pracowników. Jest to skutek głębokich zmian technologicznych, informatyzacji, a przede wszystkim kontaktu klientów z bankiem poprzez internet oraz coraz powszechniejsze aplikacje mobilne.

#Witold Gadomski: Wg danych #EBC w Niemczech na 100 tys. mieszkańców przypada 750 pracowników bankowości, w Austrii 820, w Wielkiej Brytanii 536, a w Polsce 445 @MiesiecznikBANK @uknf @nbppl

390 tysięcy pracowników bankowych mniej w UE

Jak wynika z danych Europejskiego Banku Centralnego w końcu roku 2017 banki w krajach członkowskich Unii Europejskiej zatrudniały 2,7 mln osób, o 40 tys. mniej niż w 2016 r. Jest to najniższy poziom zatrudnienia w bankowości od 1997, gdy EBC zaczął prowadzić statystyki. Od 2009 roku z bankowości w Unii Europejskiej odeszło 390 tys. pracowników.

Czytaj także: Będą zwolnienia grupowe w Banku Pekao. Ilu pracowników straci pracę?

Najwięcej pracowników mają banki w Niemczech – 619 tys., we Francji – 404 tys., Wielkiej Brytanii – 353 tys., Włoch – 282 tys., Hiszpanii 183 tys., Polski 169 tys., Holandii 75 tys., Austrii 72 tys., Szwecji 71 tys., Rumunii 55 tys., Belgii 53 tys.

Jeśli te wielkości odniesiemy do liczby ludności w danych krajach, to w Niemczech na 100 tys. mieszkańców przypada 750 pracowników bankowości, w Austrii 820, w Wielkiej Brytanii 536, a w Polsce 445.

Banki córki bardziej nowoczesne od banków matek

Te różnice wynikają zarówno z nasycenia kraju usługami bankowymi, jak i z wydajności sektora, która z kolei jest funkcją wprowadzanych innowacji. W Polsce nowoczesna bankowość komercyjna powstała dopiero w latach 90. XX wieku i w wielu bankach wprowadzano rozwiązania bardziej nowoczesne niż w spółkach-matkach, do których należą polskie oddziały.

Trend spadkowy dotyczy także liczby instytucji kredytowych. W końcu 2017 roku było ich w Unii Europejskiej 6250, co oznaczało spadek o 2275 w stosunku do roku 2008. Zmniejszenie liczby instytucji kredytowych to wynik likwidacji, a przede wszystkim konsolidacji – przejmowania jednych banków przez inne.

Spada liczba oddziałów

Racjonalizacja zachodząca w sektorze bankowym w Unii Europejskiej obejmowała również zmniejszenie liczby oddziałów do ok. 183 tys. w końcu roku 2017. W porównaniu z okresem sprzed kryzysu finansowego liczba oddziałów bankowych w UE spadła o 21 %. To częściowo wynik coraz większej popularności bankowości cyfrowej, z której korzysta połowa klientów europejskich, gdy w roku 2008 jedynie 29%.

Największy spadek liczby oddziałów nastąpił w Hiszpanii (18 tys.), Niemczech (8,8 tys.) i we Włoszech (5,8 tys.).

Mimo spadku zatrudnienia liczby instytucji kredytowych i oddziałów, znaczenie branży dla gospodarki nie spadło. Od 3% do 4% łącznych wynagrodzeń pracowników i wartości dodanej brutto w gospodarce UE pochodzi z usług finansowych, z wyłączeniem działalności ubezpieczeniowej i emerytalnej.

Ile zarabia się w bankach? Aktualne stawki wynagrodzeń w bankowości

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: