Banki i Klienci: Bezpieczeństwo środków klientów banków zależy od ich ustawicznej edukacji

NBS 2017/10

Z Andrzejem Guzikiem, ekspertem ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego w Banku BPS S.A., rozmawiał Jerzy Rawicz.

Niska świadomość polskich konsumentów w dziedzinie cyberzagrożeń stanowi jeden z głównych czynników sprzyjających sieciowym przestępcom. W jaki sposób banki powinny edukować swych klientów w zakresie bezpiecznego korzystania z elektronicznych kanałów transakcyjnych, i kto powinien kierować tym procesem?

– Proces edukacji konsumentów powinien mieć charak­ter ciągły (ustawiczny), i rozpoczynać się już na etapie wczesnoszkolnym, zgodnie z przysłowiem „czym za mło­du skorupka nasiąknie, tym na starość trąci”. Musi być też długofalowy, a nie bazować na jednostkowych akcjach i kampaniach informacyjnych. Kluczowe znaczenie ma oczywiście przygotowanie odpowiedniej polityki eduka­cyjnej, której powinny być podporządkowane późniejsze działania. Ważne, by takowy program edukacyjny był sta­rannie zaplanowany, oparty na profilu typowego klienta banku, a zatem był dostosowany do percepcji odbiorcy. W tym celu należ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: