Banki i klienci: Niepopularna wiedza finansowa

NBS 2017/04

Polacy w dużej mierze uważają, że poziom ich wiedzy finansowej jest niski lub średni. Tylko nieliczni uznają, że ich znajomość zagadnień z zakresu ekonomii, finansów i gospodarki można określić jako dużą lub bardzo dużą. Choć taki stan rzeczy sam w sobie nie jest zaskakujący, gdyż bardzo zbliżony rozkład wyników obserwowaliśmy dwa lata temu, pewien niepokój może wzbudzać kwestia gotowości do poszerzania swojej wiedzy. Większość wcale nie widzi bowiem takiej potrzeby, a to z kolei może mieć daleko idące implikacje

Jacek Gieorgica

Edukacja ekonomiczna i ogólnie rzecz biorąc – świadomość finansowa w społeczeństwie to temat bardzo ważny dla bankowców. Akurat w ostatnim tygodniu marca przypadł organizowany przez Europejską Federację Bankową doroczny European Money Week. To inicjatywa mająca na celu podniesienie świadomości społecznej w zakresie wiedzy finansowej i wspieranie podnoszenia ogólnego poziomu finansowej edukacji w kraju. Projekt ma charakter niekomercyjny i składa się z serii wydarzeń, które realizowane są w jednym tygodniu marca w całej Europie przez krajowe asocjacje bankowe. Zakres podejmowanych przedsięwzięć oczywiście różni się w zależności od kraju, w którym są one realizowane, niemniej wspólnym mianownikiem jest koncentracja na akcjach skierowanych do młodzieży gimnazjalnej i licealnej oraz otwarcie na możliwie szeroką współpracę z instytucjami publicznymi i organizacjami zainteresowanymi ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI