Banki i klienci: Obligacje komunalne w modelu biznesowym bankowości spółdzielczej

NBS 2017/04

Niezależnie od bieżących problemów regulacyjnych dotyczących sektora oraz wprowadzania nowych technologii, banki spółdzielcze i ich zrzeszenia muszą obronić i wzmocnić swoje pozycje na rynkach lokalnych. Dziwić zatem może wciąż niewielkie ich zaangażowanie w emisję papierów dłużnych dla jednostek samorządu terytorialnego i dla przedsiębiorstw komunalnych.

Zbigniew R. Wierzbicki

Jednostki samorządowe są zazwyczaj kluczowymi klientami na rynkach lokalnych w skali powiatu i średnich oraz małych miast, a zwłaszcza gmin. Jeśli mała aktywność, a niekiedy wręcz niechęć części banków spółdzielczych do współudziału w organizowaniu emisji obligacji komunalnych, a także pasywność banków zrzeszających, wynika z przyjętego modelu biznesowego, to warto byłoby zastanowić się nad jego zmianą. Używana niekiedy argumentacja, że działania takie są mniej opłacalne w porównaniu z kredytami dla JST to efekt prymatu krótkookresowych i na dodatek względnych korzyści nad długoterminowymi interesami, zwłaszcza związanymi z relacjami ze społecznością lokalną. Zazwyczaj zresztą w ofertach bankowości spółdzielczej dla przedsiębiorstw komunalnych nie znajdziemy ani obligacji, ani krótkoterminowych papierów dłużnych.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI