Banki i klienci – ochrona danych: GDPR – zmiana regulacji w zakresie ochrony danych osobowych z innej perspektywy

NBS 2017/05

Polskie banki spółdzielcze kolejny raz są zmuszane do podejmowania nowych wyzwań regulacyjnych. Intensyfikacja zmian prawnych przy jednoczesnym liberalizowaniu dostępu do rynku usług finansowych dla podmiotów nie obejmowanych nadzorem ostrożnościowym grozi nie tylko zmniejszeniem konkurencyjności banków, ale także stwarza zagrożenia dla ich klientów. Jednocześnie rosnąca skala ryzyka regulacyjnego prowadzi do wzrostu kosztów regulacyjnych i zwiększa ryzyko operacyjne banków.

Krzysztof Sierański,
Dr Zbigniew R. Wierzbicki

Jak dotąd, mimo ponawianych apeli, regulacje ostrożnościowe adresowane do banków działających w Polsce nie tylko nie są odpowiednio wyskalowane i skalibrowane wobec mniejszych, zwłaszcza lokalnych banków spółdzielczych, ale nawet w niewystarczającym zakresie uwzględniają specyfikę sektora bankowego w Polsce i relatywnie mniejsze prawdopodobieństwo materializacji niektórych rodzajów ryzyka występujących w rozwiniętych krajach UE i OECD.

Potrzeba nowej filozofii zmian regulacyjnych w Polsce

Sektor bankowy w Polsce oczekuje, że KNF w ramach NBP nie zostanie jedynie przekaźnikiem regulacji europejskich, ale będzie je transformować i dopasowywać do specyfiki i rodzajów ryzyka polskiej gospodarki i banków działających w kraju, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: