Banki i klienci: SKO w opinii uczniów

NBS 2017/04

Funkcjonowanie SKO w jednostce systemu oświaty (w szkole) opiera się na trzech istotnych filarach; jednym z nich jest bank spółdzielczy (bank patronacki), kolejnym, ze swej istoty zbiorowym, są uczniowie – uczestnicy SKO, a trzecim jest nauczyciel – opiekun SKO.

Alicja Brand, Sabina Załupska

Dla funkcjonowania SKO niezbędny jest efekt synergii tych wszystkich trzech podmiotów i każdy z nich ma swoje powody, racje i inspiracje dla zaangażowaniu się w ramach tej formy edukacji ekonomiczno-społecznej. Dla banku spółdzielczego SKO to jeden ze sposobów realizowania działalności z zakresu społecznej odpowiedzialności, której podejmowanie świadczy o otwartości na tę właśnie formę współpracy z lokalną społecznością, o realizowaniu przez bank misji edukacyjnej, a także o prospektywnym spojrzeniu na jego działalność na rynku lokalnym. Dla uczniów, równolegle do deklarowania przez nich woli uczestnictwa w ramach tej formy, istotny jest inspirujący nauczyciel – opiekun SKO oraz także pozytywny lokalny wizerunek banku spółdzielczego sprawującego patronat nad tą inicjatywą. Z kolei dla nauczyciela skłonnego do podję...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI