Banki i TFI dostaną pięć dni więcej na raportowanie do KNF danych sprzedażowych

Z rynku

Banki i TFI dostaną 5 dni więcej na raportowanie do Komisji Nadzoru Finansowego kwartalnych danych sprzedażowych - podano w projekcie rozporządzenia przygotowanym przez Ministerstwo Finansów.

Bank
Fot. stock.adobe.com/agcreativelab

Banki i TFI dostaną 5 dni więcej na raportowanie do Komisji Nadzoru Finansowego kwartalnych danych sprzedażowych - podano w projekcie rozporządzenia przygotowanym przez Ministerstwo Finansów.

Projekt przewiduje wydłużenie terminu na przekazywanie kwartalnego sprawozdania z działalności sprzedażowej z 15. do 20. dnia miesiąca następującego po kwartale objętym sprawozdaniem.

- napisano.

Projekt przewiduje także uszczegółowienie danych

Ponadto projekt przewiduje uszczegółowienie danych, które obecnie są przekazywane do Komisji Nadzoru Finansowego przez podmioty świadczące usługi w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na rzecz klientów. 

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: