Banki komercyjne przeznaczają 33,7 proc. zysku za 2017 r. na dywidendy

Z rynku

Banki komercyjne, które odnotowały na koniec roku pozytywny wynik finansowy, pozostawiły 54,7% zysków, tj. 7,3 mld zł. W formie dywidendy wypłaciły bądź wypłacą 33,7% zysku za 2017 r. tj. 4,5 mld zł, podała Komisja Nadzoru Finansowego. Pozostała część zysku wypracowanego w 2017 r., tj. 11,6% (1,6 mld zł) pozostaje nierozdysponowana.

Napis bank
Fot. Pixabay.com

Banki komercyjne, które odnotowały na koniec roku pozytywny wynik finansowy, pozostawiły 54,7% zysków, tj. 7,3 mld zł. W formie dywidendy wypłaciły bądź wypłacą 33,7% zysku za 2017 r. tj. 4,5 mld zł, podała Komisja Nadzoru Finansowego. Pozostała część zysku wypracowanego w 2017 r., tj. 11,6% (1,6 mld zł) pozostaje nierozdysponowana.

Wynik banków komercyjnych przypisany do inwestorów krajowych wyniósł 3 386 mln zł, z czego na dywidendę przeznaczono 1 539 mln zł #dywidenda #banki #KNF

Sektor bankowy wypracował w 2017 r. wynik w wysokości 13,8 mld zł, przy czym wynik banków komercyjnych wyniósł 12,8 mld zł. Spośród banków komercyjnych 30 podmiotów osiągnęło łączny zysk w wysokości 13,4 mld zł, a 5 odnotowało łączną stratę w wysokości 0,6 mld zł, podano w komunikacie."Można zaobserwować silną koncentracje dodatnich wyników sektora w kilku największych bankach. Udział pozostałych banków w kreacji wyników sektora jest istotnie mniejszy" - wskazano w materiale.

Na dywidendę przeznaczono 1 539 mln zł

Wynik banków komercyjnych przypisany do inwestorów krajowych wyniósł 3 386 mln zł, z czego na dywidendę przeznaczono 1 539 mln zł (stopa dywidendy 45,5%). Na inwestorów zagranicznych o udziale powyżej 5% kapitału przypada 5 382 mln zł zysku, z czego 21,2% zostanie wypłacone w formie dywidendy, podała też Komisja.

Na wypłatę dywidendy zdecydowało się dziewięć banków

Na wypłatę zdecydowało się dziewięć banków, w tym jeden, który wypłaci dywidendę z nierozdysponowanego zysku z 2016 r.Największy udział w zyskach mieć będą inwestorzy z udziałem wynoszącym poniżej 5% w akcjonariacie (39,9% łącznej wartości dywidend wypłaconych w 2018 r.) oraz Skarb Państwa (27%), podano także w komunikacie.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: