Banki: Mieszkaniowy rachunek powierniczy

KF 2014.10-12 (październik - grudzień 2014)

29 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, tzw. ustawa deweloperska1. Ustawodawca wprowadził m.in. obowiązek otwierania rachunków powierniczych przez deweloperów, co przyczyni się do zwiększenia ochrony konsumentów, ale stopień ochrony będzie zależał od rodzaju rachunku wybranego przez dewelopera oraz treści umowy rachunku podpisywanej z bankiem.

Monika Skolimowska

Istotnym elementem ich ochrony ma być zabezpieczenie wpłacanych przez nabywców środków pieniężnych. Niewątpliwie mieszkaniowy rachunek powierniczy (MRP) jest doskonałym rozwiązaniem dla deweloperów dbających o wiarygodny i rzetelny wizerunek swojej firmy.

Co przemawia za silną stroną MRP? Przede wszystkim wzrost atrakcyjności oferty banku oraz możliwość kontynuowania współpracy z dotychczasowymi deweloperami oraz nawiązania współpracy z nowymi klientami. Ponadto w ramach współpracy w zakresie MRP banki oferują finansowanie przedsięwzięcia kredytem inwestycyjnym lub obrotowym.

Po blisko dwóch latach obowiązywania ustawy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił wnioski z analizy funkcjonowania nowego prawa. Obserwacje urzędu oraz informacje zebrane od przedsiębiorców pokazują, ż...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: