Banki powrócą do wypłat dywidend w 2021 roku?

Z rynku

Banki w 2021 roku mogą powrócić do wypłat dywidend, te jednak ze względu na niższe zyski nie będą okazałe. Giełdowe banki pozostawiły w sumie ponad 8 mld zł niepodzielonego zysku za 2019 rok lecz przeznaczenie go na dywidendę należy traktować jako opcję. Nadzorca raczej nie zgodziłby się obecnie na skup akcji przez banki - ocenia analityk Ipopema Securities Łukasz Jańczak.

Szyld banku na budynku
Fot. stock.adobe.com/Brian Jackson

Banki w 2021 roku mogą powrócić do wypłat dywidend, te jednak ze względu na niższe zyski nie będą okazałe. Giełdowe banki pozostawiły w sumie ponad 8 mld zł niepodzielonego zysku za 2019 rok lecz przeznaczenie go na dywidendę należy traktować jako opcję. Nadzorca raczej nie zgodziłby się obecnie na skup akcji przez banki - ocenia analityk Ipopema Securities Łukasz Jańczak.

Łukasz Jańczak z #IpopemaSecurities: #banki w 2021 r. mogą powrócić do wypłat dywidend, te jednak ze względu na niższe zyski nie będą okazałe #dywidenda

"Generalnie zakładam, że od przyszłego roku banki powrócą do wypłat dywidend w mniejszej lub większej wielkości. Zakładając, że po pandemii gospodarka wróci do względnej normalności, wydaje się, że możliwości wypłaty dywidend przez banki poprawiły się bowiem większość banków nie wypłaciła dywidend już w zeszłym roku" - powiedział Łukasz Jańczak.

"Można sobie jednak wyobrazić, że KNF oceni, iż na rynku nadal jest duża niepewność i zabroni wypłacania dywidend" - dodał.

W marcu KNF poinformowała o wstrzymaniu możliwości wypłaty dywidendy przez banki i ubezpieczycieli, chociaż w grudniu 2019 roku dopuszczała przeznaczenie nie nią do 100 proc. zysku.

Przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski w opublikowanym pod koniec marca 2020 roku stanowisku podał, że z uwagi na sytuację związaną z epidemią oraz możliwymi dalszymi negatywnymi konsekwencjami gospodarczymi tego stanu oczekuje, że banki i zakłady ubezpieczeń, niezależnie od podjętych już w tym zakresie działań, zatrzymają całość wypracowanego w poprzednich latach zysku.

Giełdowe banki nie wypłacały z zysku za 2019 rok dywidend

Giełdowe banki nie wypłacały z zysku za 2019 rok dywidend, najczęściej decydowały się zysk przeznaczać na kapitał rezerwowy, ale duża jego część została także niepodzielona. Z danych zebranych przez PAP Biznes wynika, że sześć giełdowych banków pozostawiło w sumie 8,5 mld zł niepodzielonego zysku za 2019 rok i kwota ta potencjalnie mogłaby trafić do podziału między akcjonariuszami.

"Pozostawienie niepodzielonego zysku jest pewną furtką do jego podziału w przyszłości, ale będzie to zależało od podejścia KNF, od polityki dywidendowej nadzorcy wobec sektora bankowego" - powiedział Jańczak.

"Wypłatę dywidendy z zysków niepodzielonych traktowałbym jako opcję. Zakładałbym, że dywidendy w przyszłym roku powrócą, ale raczej banki nie będą mogły wypłacić więcej niż 100 proc. zysku osiągniętego w 2020 roku. Być może częściowo banki będą się "wspomagały" niepodzielonymi zyskami z lat poprzednich, ale łączna dywidenda raczej nie powinna przekroczyć poziomu zysku za 2020 rok" - dodał.

Wyniki sektora przez rosnące odpisy w 2020 roku nie będą duże

Analityk ocenił, że wyniki sektora przez rosnące odpisy w 2020 roku nie będą duże - zysk spaść może do 7-8 mld zł z około 15 mld zł w 2019 roku. Będzie to rzutowało na wielkość potencjalnych dywidend.

Czytaj także: Moody’s: rentowność największych banków Europy Środkowo-Wschodniej mocno ucierpi >>>

"W tym roku zyski banków nie będą okazałe, więc same dywidendy też takie nie będą. Szacuję, że zysk netto sektora wyniesie w 2020 roku 7-8 mld zł. Dużo zależy od tego, jak banki podejdą do kwestii rezerw, ale nie zakładam, że zrealizuje się czarny scenariusz przedstawiony ostatnio przez ZBP" - powiedział Jańczak.

Związek Banków Polskich ocenił w poniedziałkowym raporcie, że w scenariuszu bazowym strata netto sektora bankowego w Polsce w 2020 roku wyniesie 4,56 mld zł, a wartość odpisów na utratę należności z tytułu kredytów będzie 150 proc. wyższa niż w 2019 roku.

Czytaj także: Lepiej już było, czas zmienić politykę względem banków >>>

Analityk ocenił, że KNF nie będzie się raczej teraz zgadzała na skup akcji przez banki, choć niskie wyceny ich akcji mogłyby sprzyjać przeprowadzeniu takich transakcji. Skup akcji w celu ich umorzenia wymagałaby uchwały akcjonariuszy banku, a potem uzyskania zgody KNF.

"Z punktu widzenia polityki kapitałowej KNF skup akcji jest właściwie tożsamy z wypłatą dywidendy. Nie zakładałbym, że nie będzie dywidend, a będzie skup akcji, bowiem generalnie KNF patrzy bardziej przez pryzmat poziomów wskaźników kapitałowych" - powiedział Jańczak.

Przewodniczący KNF w marcu 2020 roku podał, że oczekuje niepodejmowania, bez uzgodnienia z nadzorem, działań, w szczególności pozostających poza "zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej", mogących skutkować osłabieniem bazy kapitałowej.

Poniżej kwoty niepodzielonych zysków giełdowych banków za 2019 roku (w mln zł)

PKO BP3 832,3
Pekao SA1 685,1
Bank Handlowy478,8
Santander BP1 056,8
mBank981,0
ING BSK494,4
SUMA8 528,3

Największe kwoty niepodzielonego zysku za 2019 rok ma PKO BP, Pekao SA i Santander Bank Polska.

Akcjonariusze PKO BP prawie cały zysk osiągnięty w 2029 roku czyli kwotę 3,83 mld zł pozostawili niepodzieloną i dodatkowo niepodzielony zostawili zysk z lat poprzednich w wysokości 1,67 mln zł.

Z zysku Banku Pekao SA w wysokości 2,25 mld zł kwota 1,69 mld zł pozostała niepodzielona, a walne Santander Bank Polska pozostawiło niepodzielone połowę zysku osiągniętego w 2019 roku, czyli kwotę 1,06 mld zł.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: