Banki: Money Track 2010 Media i kryzys nie zmieniły stosunku Polaków do pieniędzy

KF 2010.01-03 (styczeń - marzec 2010)

Dom badawczy Maison wespół z Centrum im. Adama Smitha zaprezentował wyniki kolejnej edycji cyklicznego badania dotyczącego postaw Polaków wobec pieniędzy oraz instytucji i instrumentów finansowych. Badanie jest wspólnym przedsięwzięciem Centrum im. Adama Smitha, Domu Badawczego Maison oraz agencji MMT Management, zrealizowanym pod kierownictwem naukowym dr hab., prof. Uniwersytetu Warszawskiego Dominiki Maison.

Maciej Małek

Badanie zrealizowane w styczniu 2010 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie, jest „fotografią” stosunku Polaków do pieniędzy. Celem i założeniem było rzetelne przedstawienie postaw finansowych rodaków, nie wspierając żadnej z góry przyjętej tezy, opinii, czy poglądu.

Bankowcy czytajcie!

Badanie obrazuje najważniejsze trendy w postawach finansowych Polaków oraz ich świadomość ekonomiczną. Jest znakomitym narzędziem dla sektora finansowego, gdyż jest niezależnym i obiektywnym przedstawieniem pokazującym postawy i motywacje, opisującym stan świadomości ekonomicznej Polaków. Pozwala bankom i instytucjom finansowym na skuteczne strategiczne planowanie rozwoju w zakresie produktów i instrumentów finansowych. Jest również narzędziem przydatnym osobom odpowiedzialnym za komunikację marketingową w ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: