Banki na Litwie i Łotwie pomagają Ukraińcom

Z rynku

Banki działające na Litwie otwierają rachunki i bezpłatnie świadczą podstawowe usługi bankowe uchodźcom wojennym z Ukrainy – informuje Litewskie Stowarzyszenie Banków (LBA). W poparciu narodu ukraińskiego także łotewskie banki wprowadziły uproszczone procedury zakładania konta i uzyskania przez ukraińskich uchodźców karty płatniczej. W niektórych bankach otwarcie rachunku oraz wydanie i korzystanie z karty jest bezpłatne – podało Finance Latvia, pisze Szymon Stellmaszyk, Doradca Zarządu ZBP w Zespole ds. współpracy międzynarodowej.

RYGA, Fot. stock.adobe.com / Kavalenkava

Banki działające na Litwie otwierają rachunki i bezpłatnie świadczą podstawowe usługi bankowe uchodźcom wojennym z Ukrainy – informuje Litewskie Stowarzyszenie Banków (LBA). W poparciu narodu ukraińskiego także łotewskie banki wprowadziły uproszczone procedury zakładania konta i uzyskania przez ukraińskich uchodźców karty płatniczej. W niektórych bankach otwarcie rachunku oraz wydanie i korzystanie z karty jest bezpłatne – podało Finance Latvia, pisze Szymon Stellmaszyk, Doradca Zarządu ZBP w Zespole ds. współpracy międzynarodowej.

Litewskie banki podjęły indywidualne i niezależne decyzje o bezpłatnym otwieraniu rachunków dla obywateli Ukrainy, którzy wycofali się ze strefy działań wojennych. Oferują one także bezpłatne plany usług bankowych.

Przy składaniu wniosku o otwarcie konta wystarczy paszport (biometryczny lub zwykły) do identyfikacji osoby. Dodatkowo bank może oczekiwać okazania innych dokumentów.

Eivilė Čipkutė, Prezes LBA, potwierdziła, że firmy z sektora finansowego wspierają działania inicjowane przez europejskie i inne instytucje międzynarodowe, i krajowe w celu złagodzenia szkód, jakie wyrządziła rosyjska agresja.

Członkowie LBA sami wdrażają zaś szereg inicjatyw, aby pomóc w tym trudnym okresie Ukrainie i jej mieszkańcom.

Jak uniknąć opłaty interchange na Litwie?

Instytucje kredytowe na Litwie z wybuchem wojny przestały wymieniać ukraińską walutę na inne.

Zaleca się Ukraińcom, aby unikali opłat interchange. W tym celu, posiadający rachunki w bankach ukraińskich, mają możliwość otwarcia rachunku w bankach działających na Litwie, przelewu środków z ukraińskiego rachunku bankowego na litewski rachunek oraz korzystania z karty płatniczej wydanej w nowym kraju pobytu.  

W przypadku płatności na Ukrainę wprowadzono brak opłat dla klientów banków działających na Litwie. Jeśli opłata za usługę zostanie naliczona, zostanie ona zwrócona.

Zaleca się przy tym nadanie priorytetu płatnościom na rachunki, na których można dokonywać płatności w euro ze względu na szybkość takich transakcji.

Na Łotwie każdy uchodźca ma prawo do konta podstawowego

Z kolei łotewska asocjacja bankowa informuje, że otwarcie konta i wydanie karty płatniczej wymaga osobistego zgłoszenia się do centrum obsługi banku z ukraińskim paszportem.

Przed wizytą proponuje się przy tym kontakt z odpowiednim bankiem, gdyż większość banków na Łotwie obsługuje klientów osobiście po wcześniejszym umówieniu się. Same płatności dokonywane na Ukrainę są przetwarzane przez banki priorytetowo i tak szybko, jak to możliwe – zapewnia Finance Latvia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy uchodźca ma prawo do konta podstawowego. Łotysze wyjaśniają, że rachunek podstawowy to rodzaj rachunku płatniczego, który umożliwia przelewanie wynagrodzenia, emerytury, świadczeń państwowych, stypendiów szkolnych i innych płatności, a także możliwość wypłaty gotówki w instytucji kredytowej lub bankomacie, dokonywanie przelewów, posiadanie karty płatniczej i dokonywanie za jej pomocą płatności.

Sankcje nałożone na Rosję

Łotewski sektor finansowy zdecydowanie potępiając inwazję sił rosyjskich na Ukrainę potwierdził też swoją gotowość do realizacji powierzonych obowiązków nałożenia sankcji finansowych.

Zdaniem asocjacji bankowej nałożone sankcje nie zagrażają stabilności sektora finansowego na Łotwie i znacznie ograniczają dostęp Rosji do rynków kapitałowych oraz rosyjskiego systemu finansowego i gospodarki w ogóle.

W praktyce oznacza to, że np. wpłaty od instytucji i osób objętych sankcjami nie są obecnie przyjmowane – są zwracane, zatrzymywane na kontrole lub zamrażane. Również płatności państwa rosyjskiego są zamrożone. Jeśli rosyjski bank nie podlega sankcjom, płatności osób prywatnych są przetwarzane bez znaczącej ingerencji, ale są sprawdzane.

Łotewskie banki poinformowały, że wprowadziły też ścisłą kontrolę eksportu, aby uniemożliwić Rosji dostęp do najnowszych technologii i wpłynąć na jej zdolności wojskowe i przemysłowe. W rezultacie nie będzie możliwe dokonywanie płatności za towary i usługi objęte sankcjami. 

Także szereg przedstawicieli rosyjskiej elity i członków ich rodzin została poddana sankcjom, a ich środki zdeponowane w łotewskich instytucjach finansowych podlegają zamrożeniu i niemożliwe jest dokonywanie płatności na rzecz tych osób lub otrzymywanie od nich płatności.

Utrudnione jest również dokonywanie płatności do i z Białorusi, Rosji, a także ukraińskich regionów Krymu, Doniecka i Ługańska lub w ogóle jest to niemożliwe.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: