Banki pierwszego kontaktu i bezpośrednich relacji z klientem

Bankowość / Tylko u nas / Wiadomości

Banki spółdzielcze są instytucjami finansowymi z wyłącznym udziałem polskiego kapitału. Choć często jeszcze przegrywają walkę o klienta z międzynarodowymi globalnymi korporacjami finansowymi, to ich pozycja i znaczenie w Polsce lokalnej jest nie do przecenienia. To często banki pierwszego kontaktu i bezpośrednich relacji z klientem. Mają wiele atutów - bliskość klienta, łatwość i elastyczność decyzyjną, znajomość lokalnego rynku.

Statystyki Biura Informacji Kredytowej potwierdzają popularność bankowości spółdzielczej w finansowaniu konsumentów. Ilość i wartość kredytów konsumpcyjnych udzielanych przez nie w latach 2010-2014 jest stabilna, choć wyraźnie rośnie w miesiącach letnich. Jest to jednak zjawisko o charakterze sezonowym.

Cały artykuł “Prezentacja: Banki spółdzielcze na polskim rynku kredytowym” znajdą Państwo w najnowszym numerze “Nowoczesnego Banku Spółdzielczego – 2014/09”

hp

 

Udostępnij artykuł: