Banki planują łagodzenie polityki kredytowej i niewielki wzrost popytu na kredyt w IV kwartale 2020 roku

Z rynku

Banki przewidują w IV kwartale 2020 r. łagodzenie polityki kredytowej oraz niewielki wzrost popytu we wszystkich kategoriach kredytów dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych - wynika z ankiety NBP w kwartalnym opracowaniu "Sytuacja na rynku kredytowym".

Napis kredyt i pieniądze
Fot. stock.adobe.com/studio v-zwoelf

Banki przewidują w IV kwartale 2020 r. łagodzenie polityki kredytowej oraz niewielki wzrost popytu we wszystkich kategoriach kredytów dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych - wynika z ankiety NBP w kwartalnym opracowaniu "Sytuacja na rynku kredytowym".

Na IV kwartał banki przewidują łagodzenie polityki kredytowej oraz niewielki wzrost popytu we wszystkich kategoriach kredytów dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.

Poniżej oczekiwania banków na IV kwartał 2020 r. z ankiety NBP "Sytuacja na rynku kredytowym".

Czytaj także: Banki udzieliły we wrześniu kredytów mieszkaniowych za 5.073 mln zł >>>

Kredyty dla przedsiębiorstw

Oczekiwania na IV kwartał 2020 r.: łagodzenie polityki kredytowej, szczególnie w segmencie krótkoterminowych kredytów dla sektora MSP. Wzrost popytu we wszystkich segmentach kredytów dla przedsiębiorstw.

"Na IV kwartał 2020 r. banki przewidują złagodzenie polityki kredytowej we wszystkich segmentach kredytów dla przedsiębiorstw, przy czym silniejsze w odniesieniu do sektora MSP (45 proc. i 12 proc.). W segmencie kredytów dla dużych przedsiębiorstw pojedyncze banki planują niewielkie złagodzenie polityki (9 proc.). Banki oczekują, że wraz z zakończeniem się publicznych programów pomocowych zwiększy się popyt na kredyt ze strony dużych (36 proc. i 45 proc.) oraz małych i średnich przedsiębiorstw (39 proc. i 12 proc.)" - napisano w raporcie.

Kredyty mieszkaniowe

Oczekiwania na IV kwartał 2020 r.: dalsze łagodzenie kryteriów polityki kredytowej i kontynuacja wzrostu popytu.

"W IV kwartale 2020 r. banki spodziewają się dalszego, choć nieznacznego łagodzenia polityki kredytowej (17 proc.) i kontynuacji wzrostu popytu na kredyty mieszkaniowe (42 proc.)" - napisano.

Kredyty konsumpcyjne

Oczekiwania na IV kwartał 2020 r.: zmiana kierunku dotychczasowej polityki kredytowej i jej złagodzenie. Dalszy wzrost popytu.

"Na IV kwartał 2020 r. banki przewidują zmianę kierunku polityki kredytowej i nieznaczne jej złagodzenie (29 proc.) oraz dalszy wzrost popytu na kredyty konsumpcyjne (46 proc.)" - napisano.

Ankieta została przeprowadzona na początku października 2020 r. wśród 24 banków, których łączny udział należności od przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w portfelu sektora bankowego wynosi około 89 proc. 

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: