Banki – podsumowanie roku

Gospodarka

Rosnący poziom funduszy własnych i depozytów, poprawa jakości portfela kredytowego i brak zagrożeń dla płynności sektora z uwagi na nadwyżkę depozytów nad kredytami – tak w największym skrócie prezentuje się sytuacja branży bankowej na koniec 2018 roku. O tym, co się wydarzyło w polskiej bankowości na przestrzeni upływających 12 miesięcy mówił podczas środowej konferencji prasowej Związku Banków Polskich jego prezes, Krzysztof Pietraszkiewicz.

Krzysztof Pietraszkiewicz
Krzysztof Pietraszkiewicz (fot. Związek Banków Polskich)

Rosnący poziom funduszy własnych i depozytów, poprawa jakości portfela kredytowego i brak zagrożeń dla płynności sektora z uwagi na nadwyżkę depozytów nad kredytami – tak w największym skrócie prezentuje się sytuacja branży bankowej na koniec 2018 roku. O tym, co się wydarzyło w polskiej bankowości na przestrzeni upływających 12 miesięcy mówił podczas środowej konferencji prasowej Związku Banków Polskich jego prezes, Krzysztof Pietraszkiewicz.

#KrzysztofPietraszkiewicz: Musimy zrobić wszystko by odbudować wysoki prestiż jakim cieszyła się #KNF na arenie międzynarodowej #ZBP

Konsolidacja

Jednym z trendów, który w ostatnim czasie kształtuje oblicze polskiej branży finansowej jest sukcesywna konsolidacja banków. Na przestrzeni kilku zaledwie miesięcy z rynku zniknęły takie marki jak Bank Zachodni WBK, Deutsche Bank Polska czy Raiffeisen Bank Polska, a wszystko wskazuje, że to nie koniec łączenia się podmiotów. - Procesy konsolidacyjne uwarunkowane są zarówno czynnikami zewnętrznymi, o charakterze globalnym, jak również zjawiskami obserwowanymi w naszym kraju – podkreślił prezes ZBP.Analogiczne, choć mniej spektakularne zjawiska dokonują się również w obszarze bankowości lokalnej. Jednym z przejawów tendencji integracyjnych są systemy ochrony instytucjonalnej, które po przeszło dwóch latach funkcjonowania stały się jednym z ważnych elementów konstytuujących kształt sektora. -IPS-y wykonały znakomitą pracę, to ważny stabilizator polskiej bankowości spółdzielczej – zaznaczył Krzysztof Pietraszkiewicz.

Obciążenia i regulacje

Rok 2018 to jednak przede wszystkim kolejny okres zmagań sektora finansowego z kolejnymi falami regulacyjnego tsunami. - Polski sektor bankowy był szczególnie mocno obciążony, znacznie bardziej niż banki w krajach eurostrefy czy pozostałych państwach Wspólnoty – przypomniał prezes ZBP. Takim wyzwaniem natury finansowej jest chociażby tzw. podatek bankowy. Krzysztof Pietraszkiewicz przypomniał, iż w przeciwieństwie do niektórych państw europejskich, w Polsce danina ta nie zasila funduszu przymusowej restrukturyzacji instytucji bankowych (resolution), ale trafia w całości do budżetu państwa. Sam zaś podatek, podobnie jak wpłaty na BFG, nie są traktowane jako koszty uzyskania przychodów. - To dodatkowe obciążenie dla polskich banków – dodał prezes ZBP. 

 

Raporty i sprawozdania

Rok 2018 pogłębił także zaangażowanie banków w tworzeniu nowych elementów infrastruktury technicznej dla administracji publicznej. Banki włączono do budowy systemu STIR, mającego na celu eliminowanie oszustw podatkowych, a od połowy roku instytucje finansowe dostarczają swym klientom firmowym rozwiązań pozwalających na realizację podzielonej płatności. Ostatnie miesiące przyniosły z kolei takie nowości jak raportowanie schematów podatkowe czy podatek u źródła. - Będziemy musieli wykonać wielką pracę wspólnie z resortem finansów – zaznaczył Krzysztof Pietraszkiewicz. To nie koniec zmian w obszarze szeroko rozumianej sprawozdawczości banków, należy bowiem uwzględnić nowe regulacje dla obszaru AML.Wobec zwiększania się powinności związanych z raportowaniem na jaw wychodzi problem dublowania danych przekazywanych przez banki. Zdarza się nawet tak, że bank przekazuje te same informacje do tego samego urzędu kilkukrotnie w różnych sprawozdaniach, - Zależy na tym by zmniejszać liczbę kanałów transferu informacji dla GIIF i Krajowej Administracji Skarbowej. Nie chcemy, żeby banki zamieniły się tylko w biura raportowe, należy koniecznie uprościć obligatoryjne raportowanie – zaapelował prezes ZBP.

Wyzwania reputacyjne

Innym problemem całej branży finansowej były na przestrzeni minionych miesięcy poważne wyzwania natury reputacyjnej. Wśród nich wymienić należy tzw. aferę Getback, która w opinii prezesa Pietraszkiewicza podkopała reputację rodzimej bankowości. - Wprowadzono klientów i pośredników w błąd – zaznaczył prezes ZBP. Największym kłopotem może okazać się jednak zamieszanie wokół nadzoru. - Boleśnie odczuliśmy to co wydarzyło się wokół KNF, musimy zrobić wszystko by odbudować wysoki prestiż jakim cieszyła się KNF na arenie międzynarodowej – powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz.
Udostępnij artykuł: