Banki Raiffeisena w Austrii: Friedrich Wilhelm Raiffeisen Dobry ojciec rodziny

NBS 2013/05

Grupa 513 banków Raiffeisena z sumą skonsolidowanego bilansu 270 mld euro osiągnęła 27 proc. udziału w aktywach systemu bankowego Austrii. Z usług lokalnych jednostek Raiffeisena korzysta 2,7 mln klientów, w tym 1,7 mln członków spółdzielni.

Grupa 513 banków Raiffeisena z sumą skonsolidowanego bilansu 270 mld euro osiągnęła 27 proc. udziału w aktywach systemu bankowego Austrii. Z usług lokalnych jednostek Raiffeisena korzysta 2,7 mln klientów, w tym 1,7 mln członków spółdzielni.

Prof. UG dr hab. Eugeniusz Gostomski

Austria należy do krajów o najwyższym udziale spółdzielczości bankowej w systemie bankowym – obok Francji, Holandii, Włoch i Finlandii. Pierwsza spółdzielcza kasa oszczędnościowa powstała w 1886 r. w Műhldorf nad Dunajem. Historycznie ukształtowały się dwa silne systemy spółdzielcze: Grupa Raiffeisena z bankami lokalnymi według modelu wiejskiej spółdzielni oraz grupa banków ludowych (Volksbank) zrzeszająca banki oparte na miejskim modelu H. Schulzego.

Grupy te działają niezależnie od siebie, często prowadząc ostrą walkę konkurencyjną, co zauważyć można w wielu austriackich miastach, w których istnieją równolegle placówki Raiffeisena i lokalnego Volksbanku.

Kapitał ma narodowy adres

Banki te kierują ofertę do tych samych segmentów klientów: osób prywatnych i drobnych przedsiębiorców. Obszar działania każdego banku Raiffeisena jest ściśle określony w jego statucie i tylko na tym terenie prowadzi akwizycję. Może jednak obsługiwać klientów spoza tego obszaru, jeżeli sami się do niego zgłoszą. Nawet najmniejsze banki Raiffeisena oferują pełny asortyment usług i produktów banku uniwersalnego. Jest to możliwe dzięki ścisłej współpracy z bankami regionalnymi/zrzeszającymi i specjalistycznymi instytucjami finansowymi, należącymi do koncernu Raiffeisen Zentralbank (RZB).

W Austrii liczącej tylko 8,5 mln mieszkańców działają 842 instytucje monetarne i 4180 oddziałów bankowych, w których pracuje 78 tys. osób. Największą jest grupa banków Raiffeisena, jej udział w krajowym rynku wynosi 30 proc.

Pierwszy szczebel tworzą lokalne banki ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: