Banki, rynek, klienci: Sygnały – kwiecień 2015

NBS 2015/04

MARTWE KONTA W... SENACIE Senat zdecydował o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy (druki senackie 785, 785s oraz 785x), który dotyczy tzw. rachunków nieaktywnych, w tym w szczególności rachunków bankowych zmarłych posiadaczy. Komisje senackie przewidywały, że pozostawione na nich środki trafią na specjalny państwowy fundusz celowy - Fundusz Obywatelski - i będą wykorzystywane na cele społeczne (do czasu wypłaty środków uprawnionym). Roszczenie o wypłatę miało przedawniać się z upływem 10 lat. Związek Banków Polskich, po zapoznaniu się z tymi propozycjami, jednoznacznie wskazał na wysokie ryzyko negatywnego odbioru społecznego tego rozwiązania, argumentując, że prawo dziedziczenia stanowi gwarancję pozostawania własności w rękach prywatnych, co dobitnie orzekł Trybunał Konstytucyjny (sygn. P 19/07): (...) uzasadnia zakaz arbitralnego przejmowania przez państwo (inne podmioty prawa publicznego) własności osób zmarłych. Inaczej mówiąc, ustawodawca nie ma możliwości wprowadzenia "ukrytego" wywłaszczenia przez pozbawianie składników majątkowych osób zmarłych statusu własności prywatnej.".

LOKATY POD NAPIĘCIEM

Na niższych stopach procentowych skorzystają osoby, które spłacają kredyty konsumpcyjne (ratalne, w rachunku, na karcie). Expander zauważa, że maksymalny dopuszczalny poziom oprocentowania został obniżony z 12 proc. do 10 proc. i banki muszą dostosować się do tego limitu, zapewne jednak niewiele się zmieni jeśli chodzi o kredyty dopiero wypłacane. Obecnie nierzadko to prowizja stanowi większość kosztów, a odsetki mają drugorzędne znacznie. Ponadto banki mogą łatwo zrekompensować sobie spadek oprocentowania, podnosząc prowizję. Konsumenci, którzy planują kupić np. nowy telewizor na raty nie mogą więc za bardzo liczyć na niższe koszty kredytu.Silny spadek stóp procentowych to zła wiadomość dla ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: