Banki, rynek, klienci: Sygnały – lipiec-sierpień 2015

NBS 2015/07-08

KASA Z REKOMENDACJĄ KNF KNF przygotowała założenia Rekomendacji C-SKOK do rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Jak poinformowano - zasada proporcjonalności zapobiegnie wprowadzeniu dla mniejszych kas nadmiernych obciążeń regulacyjnych, które nie byłyby uzasadnione z punktu widzenia celów nadzoru nad SKOK. Oznacza to, że mniejsze kasy będą mogły stosować się tylko do niektórych punktów rekomendacji. W nowej regulacji mają znaleźć się m.in. zasady ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych, wyceny wydzielanych z majątku zorganizowanych części przedsiębiorstwa i zabezpieczeń pomniejszających podstawę dokonywania odpisów; także standardy rozliczania połączeń spółdzielni.

KASA Z REKOMENDACJĄ KNF KNF przygotowała założenia Rekomendacji C-SKOK do rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Jak poinformowano - zasada proporcjonalności zapobiegnie wprowadzeniu dla mniejszych kas nadmiernych obciążeń regulacyjnych, które nie byłyby uzasadnione z punktu widzenia celów nadzoru nad SKOK. Oznacza to, że mniejsze kasy będą mogły stosować się tylko do niektórych punktów rekomendacji. W nowej regulacji mają znaleźć się m.in. zasady ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych, wyceny wydzielanych z majątku zorganizowanych części przedsiębiorstwa i zabezpieczeń pomniejszających podstawę dokonywania odpisów; także standardy rozliczania połączeń spółdzielni.

GUS:…SIĘ POPRAWIŁO

GUS poinformował, że w 2014 r. przeciętne miesięczne wydatki w gospodarstwach domowych na osobę wyniosły 1079 zł i były realnie wyższe o 1,6 proc. r/r. Wydatki te stanowiły 80,5 proc. dochodów. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę to 1340 zł (o 3,2 proc. wyższy r/r). Ponad połowa badanych gospodarstw domowych oceniała swoją sytuację materialną jako przeciętną, więcej niż co czwarte gospodarstwo postrzegało ją jako raczej dobrą albo bardzo dobrą, a niespełna co piąte – jako raczej złą albo złą.

DEWELOPERZY MIESZCZUCHY

<...>

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: